Nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö, sijaisuus - Esbo stad

Nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö, sijaisuus

Tehtävän kuvaus: Etsivän nuorisonohjaajan työtehtävät sijoittuvat Nuori Espoo 16 -tiimissä. Työpiste sijaitsee Ohjaamotalossa (Lintuvaarantie 2 A, Espoo). Espoon etsivän nuorisotyön tiimiin kuuluu 7 nuorisonohjaajaa, joista yhden työntekijän toimialueena on Kirkkonummi. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista yksilöllistä tukea ja ohjausta, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivä nuorisotyö perustuu Nuorisolakiin: ”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.”Työtehtäviin kuuluvat lisäksi mm. verkostoyhteistyö (erityisesti Ohjaamotalon toimijoiden kanssa), moniammatillinen työparityö, ryhmätoiminnat, jalkautuva työ, Ohjaamotalon Starttipisteiden asiakaspalvelu, erilaiset sähköiset järjestelmät ja raportointi.Lisätietoja tehtävästä antavat: Tero Luukkonen (15.7.-2.8) 050 3213813Tatu Törmänen (7.8.-12.8.) 050 369 5964Merja Nordling (1.7.-12.7.) 043 824 7060
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulu- tai ammatillinen perustutkinto
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme kokemusta etsivästä nuorisotyöstä, nuorisotyön tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

  • Espoon nuorisopalvelut
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1367-19
  • 2358,46€ + 157,07€ / kk
  • 15.7.2019 - 12.8.2019 15:45
  • EspooUusimaa

kts. yllä

Espoon nuorisopalvelut
Osoite: Lintuvaarantie 2, 02650 Espoo

Tutustu työnantajaan