test
Nuorisopalvelujen sijaisuudet - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut järjestää nuorisotyötä Jyväskylän eri asuinalueilla, joissa sijaitsee kymmenen nuorisotilaa tai muuta nuorten tilaa. Nuorisotyötä tehdään myös liikkuvasti, verkossa ja kouluilla.

Nuorten taidetyöpaja tarjoaa työkokeilua, toimintaa ja ohjausta nuorille, jotka ovat ilman töitä tai opiskelupaikkaa.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö tukee ja neuvoo Jyväskylän nuoria pääsääntöisesti verkossa. Ohjaamo Jyväskylä on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria selkiyttämään elämäntilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Nuorisopalvelujen erityisnuorisotyöntekijöitä toimii esimerkiksi moniammatillisessa Ankkuri-ryhmässä ja Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa nuorten kohtaamispaikka Bostarissa.

Haemme nyt nuorisopalveluihin

NUORISONOHJAAJIA

eri mittaisiin sijaisuuksiin (pääsääntöisesti sijaisuudet ovat muutaman päivän pituisia). Tehtäviä on tarjolla nuorisopalvelujen eri toiminnoissa.

Nuorisonohjaaja kohtaa nuoria erilaisissa ympäristöissä tavoitteena nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja nuorten osallisuus. Nuorisonohjaaja vaikuttaa nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Toimintaa ohjaa nuorisolaki. Pääasiallinen tehtävä kaikissa nuorisonohjaajien tehtävissä on nuorten kohtaaminen, kasvatuksellinen ohjaaminen ja neuvonta yksilöinä ja ryhmissä nuorten erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sijaisuuksia on tarjolla mm. seuraavissa nuorisotyön tehtävissä:
- Koulunuorisotyötä tehdään eri kouluilla. Työtä tehdään pääasiassa 7.-9. luokkalaisten oppilaiden kanssa. Pääasiassa työskentelyä tehdään ryhmien kanssa, esim. harrastusryhmissä koulun jälkeen. Työhön voi sisältyä iltatyötä nuorisotiloilla tai muuten nuorten vapaa-ajalla.
- Nuorisovaltuustotyössä nuorisonohjaaja toimii 13-20 vuotiaiden nuorten kanssa. Työ sijoittuu ilta-ajalle ja sitä tehdään työparityöskentelynä.
- Ohjaamon nuorisotyöntekijä toimii pääosin nuorten neuvonta- ja ohjaustyössä monialaisessa tiimissä. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Työtä tehdään pääosin itsenäisesti päiväaikaan (klo 12-16).
- Alueellisen nuorisotyön sijaisuuksissa nuorisonohjaaja työskentelee pääasiassa Jyväskylän kaupungin eri nuorisotiloissa, mutta työ voi olla myös nuorten pariin jalkautuvaa. Työtä tehdään pääasiassa 13-18 -vuotiaiden kanssa ja se on parityötä alueellisen nuorisotyön ohjaajien tai koulunuorisonohjaajien kanssa. Työ painottuu ilta-ajalle ja voi sisältää myös viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena sijaisuuksiin on alalle soveltuva tutkinto esim. kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Sijaisuuksiin huomioidaan myös opiskelujensa loppusuoralla olevat opiskelijat.

Hakijalta edellytetään riittävää kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, joustavuutta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Päihde- ja mielenterveysosaaminen ja ko. verkostojen tuntemus katsotaan eduksi.

Osassa sijaisuuksista työ vaatii mahdollisuutta työskennellä ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä edellyttää myös oman auton käyttömahdollisuutta. Tarjoamme haastavaa ja vaihtelevaa työtä, jossa sinulla on tiimi tukenasi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Hakemuksia käydään läpi säännöllisesti ja sijaisuuksia täytetään tarpeen mukaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/toiminta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulunuorisotyö, nuorisovaltuusto, ohjaamo: palveluesimies Satu Paasonen puh. 050 311 8534.
Nuorisotilatyö: vastaava nuorisonohjaaja Anna-Bodil Boe puh. 050 539 5042
Tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Nuorisopalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb