Skip to main content
test
Nuorisopalvelujen sijaisuudet (v.2023) - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut järjestää nuorisotyötä Jyväskylän eri asuinalueilla, joissa sijaitsee kymmenen nuorisotilaa tai muuta nuorten tilaa. Nuorisotyötä tehdään myös liikkuvasti, verkossa ja kouluilla.

17-29-vuotiaille nuorille suunnattu työpajatoiminta tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeiluja, ohjausta ja tukea nuorille yksilö- ja ryhmävalmennuksen keinoin. Työvälineinä pajoilla ovat toiminnan ja ilmaisun eri muodot. Tavoitteena on tukea nuoren työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa nuorta opintoihin, työelämään tai kiinnittymään muihin palveluihin.

Nuorten tieto- ja neuvontatyö tukee ja neuvoo Jyväskylän nuoria pääsääntöisesti verkossa. Ohjaamo Jyväskylä on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria selkiyttämään elämäntilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Nuorisopalvelujen erityisnuorisotyöntekijöitä toimii esimerkiksi moniammatillisessa Ankkuri-ryhmässä ja Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa nuorten kohtaamispaikka Bostarissa.

Haemme nyt nuorisopalveluihin

SIJAISIA ERI TEHTÄVIIN

eri mittaisiin työsuhteisiin vuodelle 2023. Tehtäviä on tarjolla nuorisopalvelujen eri toiminnoissa muutaman päivän pituisista sijaisuuksista pitempiin sijaisuuksiin.

MITÄ PÄÄSET MEILLÄ TEKEMÄÄN?
Nuorisopalveluiden työntekijät kohtaavat nuoria erilaisissa ympäristöissä tavoitteena nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja nuorten osallisuus. Työntekijät myös vaikuttavat nuorten kasvu- ja elinolojen parantamiseen. Toimintaa ohjaa nuorisolaki. Pääasiallinen tehtävä kaikissa nuorisopalveluiden tehtävissä on nuorten kohtaaminen, kasvatuksellinen ohjaaminen ja neuvonta yksilöinä ja ryhmissä nuorten erilaisissa toimintaympäristöissä.

Sijaisuuksia on tarjolla mm. seuraavissa nuorisotyön tehtävissä:
- Koulunuorisotyötä tehdään eri kouluilla. Työtä tehdään pääasiassa 7.-9. luokkalaisten oppilaiden kanssa. Pääasiassa työskentelyä tehdään ryhmien kanssa. Työhön voi sisältyä iltatyötä nuorisotiloilla tai muuten nuorten vapaa-ajalla.
- Nuorisovaltuustotyössä nuorisonohjaaja toimii 13-20 vuotiaiden nuorten kanssa. Työ sijoittuu ilta-ajalle ja sitä tehdään työparityöskentelynä.
- Ohjaamon nuorisotyöntekijä toimii pääosin nuorten neuvonta- ja ohjaustyössä monialaisessa tiimissä. Ohjaamo on alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta ja neuvontaa työllistymiseen, koulutukseen, hyvinvointiin ja muihin arjen asioihin. Työtä tehdään pääosin itsenäisesti päiväaikaan (klo 12-17).
- Alueellisen nuorisotyön sijaisuuksissa nuorisonohjaaja työskentelee pääasiassa Jyväskylän kaupungin eri nuorisotiloissa, mutta työ voi olla myös nuorten pariin jalkautuvaa. Työtä tehdään pääasiassa 13-18 -vuotiaiden kanssa ja se on parityötä alueellisen nuorisotyön ohjaajien tai koulunuorisonohjaajien kanssa. Työ painottuu ilta-ajalle ja voi sisältää myös viikonlopputyötä.
- Erityisnuorisotyön sijaisuuksissa tehtävänä on työskennellä Jyväskylän keskustassa sijaitsevassa nuorten kohtaamispaikka Bostarissa tai etsivässä nuorisotyössä. Työtä tehdään pääosin päiväsaikaan.
- Työpajatoiminnan sijaisuuksissa tehtävät liittyvät laajasti kaikkiin työpajan toimintoihin. Työtä tehdään pääosin päiväsaikaan.

KUKA VOI HAKEA SIJAISEKSI?
Kelpoisuusvaatimuksena sijaisuuksiin on alalle soveltuva tutkinto esim. kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, soveltuva korkeakoulututkinto tai aiempi opistoasteen tutkinto. Sijaisuuksiin huomioidaan myös opiskelujensa loppusuoralla olevat opiskelijat ja mahdollisuuden mukaan myös muut hakijat, joilla on alan työkokemusta tai opintotaustaa.

Toivomme sinulla olevan kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä, joustavuutta, kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja. Päihde- ja mielenterveysosaaminen ja ko. verkostojen tuntemus katsotaan eduksi. Kirjaathan hakemuksellesi selkeästi osaamisesi ja vahvuutesi nuorisotyön kentältä - tällä tavalla pystymme arvioimaan osaamistasi eri tehtäviin. Huolella täytetty hakemus on myös sinun etusi.

Osassa sijaisuuksista työ vaatii mahdollisuutta työskennellä ilta-aikoina ja viikonloppuisin sekä edellyttää myös oman auton käyttömahdollisuutta. Tarjoamme haastavaa ja vaihtelevaa työtä, jossa sinulla on tiimi tukenasi.

PALVELUSSUHTEEN TIEDOT
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Hakemuksia käydään läpi säännöllisesti ja sijaisuuksia täytetään tarpeen mukaan. Pidäthän hakemuksesi ajan tasalla (voit päivittää hakemustasi Kuntarekry-järjestelmässä).

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/toiminta

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Koulunuorisotyö, nuorisovaltuusto, ohjaamo:
palveluesimies Satu Paasonen, puh. 050 311 8534
Erityisnuorisotyö, etsivä nuorisotyö:
palveluesimies Teija Lapinmäki, puh. 0503734139
Nuorisotilatyö: palveluesimies Elina Lämsä, puh. 040 623 4388
Työapajatoiminta: palveluesimies Marja-Sisko Kataikko, puh. 050 5730 607
Tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Nuorisopalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 9000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats Jyväskylän kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb