Nuorisosihteerin määräaikainen sijaisuus

Kangasniemen kunnan nuorisotoimessa julistetaan avoimeksi nuorisosihteerin tehtävän sijaisuus ajalle 1.10.2020-31.7.2021. Tehtävän määräaikaisuuden peruste on vakituisen työntekijän sijaisuus.

Työtehtäviin kuuluu nuorisotoimen vastuuhenkilönä toimiminen, lähiesimiestehtävät nuorisotyöntekijöille sekä nuorten työpajan henkilöstölle, avoin nuorisotilatyö ja monialainen verkostoyhteistyö. Työ sisältää myös Synsiön leirikeskuksen ylläpidosta, varauksista ja markkinoinnista huolehtimisen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva opistoasteen- tai korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytämme kokemusta nuorten parissa työskentelystä ja työyksikön vastuuhenkilönä toimimisesta. Valittavalta odotetaan oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista.

Työ on liikkuvaa ja sisältää osittain iltatyötä. Tehtävä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja kehitystään.

Tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu-ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Työtä tehdään nuorten kanssa tai nuorten hyväksi joko kahden kesken tai yhteistyössä perheen, koulun tai muiden toimijoiden / muun verkoston kanssa.

Työaika on yleistyöaika. Palkkaus Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen (KVTES).

Tehtävään valittavan on ennen työn vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikostaustaote ja kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset. Lisäksi tehtävään valittavan on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja läpäistävä huumausainetesti. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemusten jättäminen:
Täytä hakemus liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä ansioluettelo) viim. ke 23.9.2020 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti Kuntarekry.fi -palvelussa tai jätä kirjallinen hakemus: Kangasniemen kunta, Sivistystoimi, Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi. Kuoreen merkintä: "Nuorisosihteeri".

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: Henri Hokkanen, 040 719 6849

Kangasniemen kunta
Osoite: Otto Mannisen tie 2, 51200 Kangasniemi

KANGASNIEMI – HELMI PUULAN KAINALOSSA Kangasniemi on vireä ja elinvoimainen kunta puhtaiden vesistöjen äärellä. Paikkakuntamme sijainti kolmen kaupungin - Mikkelin, Jyväkylän ja Pieksämäen - muodostamassa kolmiossa on ihanteellinen. Maaseudun rauhasta on helppo piipahtaa nopeasti kaupunkien vilinässä. Helsinkiinkään matkaa ei ole kuin noin 250 km. Noin 5000 asukkaan kokoisessa kunnassamme ihmisen on hyvä viettää vapaa-aikaansa sekä myös asua ja työskennellä. Kunnan niin yksityinen kuin julkinenkin palveluvarustus on hyvä ja laadukas. Vilkas ja monipuolinen harrastustoiminta tarjoaa tekemistä vauvasta vaariin niin kulttuuriin, liikunnan, kädentaitojen kuin monen muunkin toiminnan osalta. Etelä-Savon maakuntajärvi Puulan sekä Kyyveden vesistöt ja niitä ympäröivä luonto tarjoavat retkeilijöille mainiot mahdollisuudet luonnosta nauttimiseen ympäri vuoden. Asumiseen on Kangasniemellä monenlaisia mahdollisuuksia. Omien toiveiden ja tarpeiden mukaisen kodin voi valita joko keskustan palvelujen ääreltä tai sitten maaseudun rauhasta