Nuorisotyöntekijä - Auran kunta

Tule osaksi Auran vapaa-aikatoimen innokasta ja moniammatillista tiimiä.

Aurassa nuorisotyöntekijällä on monipuolinen tehtävänkuva, johon kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus nuorisokahvilassa ja tapahtumien, sekä ryhmien ja leirien suunnittelu- ja ohjaustyöt. Nuorisotyöntekijä vastaa Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon toiminnasta, sen tapahtumien suunnittelusta ja toteuttamisesta. Nuorisotyöntekijä vastaa myös kunnan nuorisotyöstä ja kehittää sitä kokonaisvaltaisesti vapaa-aikasihteerin kanssa. Työhön kuuluu moniammatillista ja verkostoyhteistyötä kunnan sisäisten sekä ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehtävän työaika on iltapainotteinen ja sisältää myös viikonlopputyötä. Tehtävään voidaan sisällyttää myöhemmin vaativampia tehtäviä, jolloin tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan vastaamaan tehtävän vaativuutta.

Nuorisotyöntekijän toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, kykyä nuorten kohtaamiseen sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja viestintätaitoja.

Hakijan eduksi katsotaan aikaisempi kokemus vastaavanlaisista tehtävistä, tehtäväalueen hyvä tuntemus ja näkemys nuorisotyön palvelujen kehittämisestä sekä oman auton käyttömahdollisuus. Nuorisokahvilan tehtävät vaativat myös hygieniapassin. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Tehtävään valittavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimen täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Auran kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset nuorisotyöntekijän toimeen jätetään ke 16.6.2021 mennessä ensisijaisesti KuntaRekryn sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Alkuperäiset palvelu- ja opiskelutodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää vapaa-aikasihteerille osoitettuna osoitteeseen: Auran kunta, vs. vapaa-aikasihteeri, Leena Miettinen, Nikkarinkuja 8, 21380 Aura tai leena.miettinen@aura.fi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. vapaa-aikasihteeri Leena Miettinen p. 050-554 9746 (16.6.-31.6. & 2.8-4.8.)

Lisätietoja

Auran kunta, Sivistystoimi, Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi

Aura on n. 4000 asukkaan kasvava ja kehittyvä kunta hyvien liikenneyhteyksien varrella Varsinais-Suomen sydämessä, vain n. 30 km päässä Turusta. Auran vapaa-aikatoimi tarjoaa työskentelymahdollisuuden kehittämisorientoituneessa yksikössä ja moniammatillisessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vapaa-aikatoimessa on mukava työyhteisö, jossa on mahdollisuus päästä toteuttamaan nuorisotyötä oman osaamisen mukaan ja myös kehittää omaa ammattiosaamista. Tarjoamme valitulle hyvän perehdytyksen työhön. Vapaa-aikatoimen toteuttama nuorisotyö on ammatillista nuorisotyötä, jolla pyritään laadukkaaseen lapsia ja nuoria kokonaisvaltaisesti kasvattavaan toimintaan sosiaalipedagogisista lähtökohdista.


Osoite: Simolankuja 3, 21380 Aura

Rekommenderade jobb