Nuorten palveluohjaajan toimi - Sastamalan kaupunki

Nuorten palveluohjaajan toimi

NUORTEN PALVELUOHJAAJAN TOIMI (vakinainen)

Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut sijoittuvat kaupungin organisaatiossa konsernihallinnon palveluihin. Työllisyyspalvelut tuottavat osallisuutta ja työllistymistä edistäviä palveluja kuntalaisille ja työllistämiseen tukea alueen työnantajille. Tuotettavat palvelut perustuvat työtä ohjaavaan lainsäädäntöön; työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP-työ), kuntouttava työtoiminta, sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminta ja etsivä nuorisotyö. Palvelua tuotetaan monialaisena yhteistyönä eri viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

Asiakastyön tavoitteena on edistää ja tukea nuoria työnhakijoita sellaisten palvelujen piiriin, joilla edistetään työelämävalmiuksia. Tarvittavat tukitoimet liittyvät osallisuuden edistämiseen, elämänhallinnan ja kuntoutumisen tukemiseen, työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen ja työnhaun tukipalveluihin.

Palveluohjaajan tehtävänkuva on monipuolinen ja työtehtävät vaihtelevia. Työhön sisältyy työnhakija-asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjauksen lisäksi monialaista yhteistyötä eri viranomaisten ja kumppanuusverkostojen kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää palvelujen kehittämiseen, suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arviointiin tarvittavaa asiantuntijuutta sekä nykytekniikan hallintaa. Perustyö sisältää lainsäädännön mukaisia tehtäviä, kuten työllistymissuunnitelmien tai sitä korvaavien suunnitelmien laatimista yhdessä asiakkaan ja muiden tarvittavien tahojen kanssa, asiakastietojen dokumentointia sekä tilastointia.
Palveluohjaajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulutusta ja työkokemusta nuorten asiakasohjaustyöstä osaamisen kehittämisen ja työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisessä sekä tuottamisessa. Tehtävän hoitaminen edellyttää lainsäädäntöosaamista, julkisten työvoimapalveluiden, koulutuspalveluiden sekä työmarkkinoiden tuntemusta. Arvostamme sitoutunutta ja tulosvastuullista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta ryhmien ohjauksesta ja työnantajayhteistyöstä.

Palveluohjaajan työaika on 38 h 45 min / vko. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä Sastamalan kaupungin työterveyshuollon (Terveystalo) hyväksyttävä sopivuuslausunto terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikostaustaote.

Hakemuksen jättäminen ensisijaisesti sähköisen järjestelmän kautta 2.8.2019 klo 15.00 mennessä (www.kuntarekry.fi)

Jos Sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen hakemukseen, voit lähettää paperisen hakemuksen os. Sastamalan kaupunki, Kirjaamo, PL 23, 38201 Sastamala. Kuoreen tunnus Nuorten palveluohjaaja / työllisyyspalvelut

Lisätietoja ensisijaisesti sähköpostilla:
Työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi tiina.leppaniemi@sastamala.fi. Puhelintiedustelut ajalla 29.7.-2.8.2019 puh. 040 668 3961.

Lisätiedot: työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi,
Puhelintiedustelut ajalla 29.7.-2.8.2019 puh. 040 668 3961 tai tiina.leppaniemi@sastamala.fi

Sastamalan kaupunki, Konsernihallinto
Osoite: Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala

Sastamala, Herra Hakkaraisen ja Pukstaavin kirjakaupunki, sijaitsee 50 km päässä Tampereelta. Asukkaita Sastamalassa on noin 25 000. Henkilökuntaa kaupungissamme on n. 1600. Tule kanssamme kehittämään kaupunkiamme ja sen palveluita. Tarkemmin voit tutustua kaupunkiimme www.sastamala.fi

Tutustu työnantajaan