Ohjaaja - Sotkamon kunta

Ohjaaja - Sotkamon kunta

Sotkamon kunta hakee kokonaikaista OHJAAJAA Tolokkua tukea ja osallisuutta -ESR-hankkeeseen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2021.

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tai vähentää sosiaalista syrjäytymistä edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä. Hankkeen toimenpiteet kohdentuvat haavoittuvampaan kohderyhmään, jotka kokevat työmarkkinoilta syrjäytymistä ja syrjintää. Riskitekijöitä ovat mm. mielenterveys- ja päihdeongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja koulutuksen puute. Hankkeen tuloksena syntyy matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatielle Sotkamoon, joka lisää mahdollisuuksia muiden palveluiden rinnalle. Toimintakeskuksessa toteutetaan erilaisia yksilö- ja ryhmätoimintoja, jotka tukevat eri elämäntilanteessa olevien ihmisten tarpeita ja voimaantumista ikään katsomatta. Kyseessä on kokonaan uutta toimintaa ja palvelua Sotkamossa. Hankkeen avulla tiivistetään moniammatillista asiakastyötä mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, TE-toimiston, KELAn sekä kunnan välillä. Lisäksi hanke rakentaa yhteistyötä mm. kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä hyödyntää kunnan ja Kainuun soten resursseja ohjaustoiminnassa (mm. erityisliikunta, mielenterveys- ja päihdepalvelut).

Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; kaikki sotkamolaiset osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheen palveluita tarvitsevat nuoret ja työikäiset henkilöt (Työllisyydenhoidon käsikirja). Hankkeen kohderyhmää ei rajata sosiaalisen taustan tai työttömyyden keston perusteella, koska palvelua halutaan tarjota kaikille sitä tarvitseville.

Työ sisältää henkilöasiakas- ja viranomaisyhteistyötä, yhteistyötä erilaisten verkostojen kanssa, työn suunnittelua ja kehittämistä, raportointia ja palveluista tiedottamista.

Haettavan ohjaajan osaamisalaa ovat ICT- ja digitaaliset palvelut. Hänellä on alan koulutustausta ja kokemusta ICT- ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Vahvuudeksi katsotaan kokemus ryhmän ohjauksesta ja ammatillisten opintojen suunnittelusta sekä pedagogiset taidot. Lisäksi eduksi katsotaan kokemus opinnollistamisesta.

Lisäksi valinnassa arvostetaan seuraavia asioita:

- oman ammattialan osaaminen ja työelämätuntemus
- työttömien henkilöiden ohjaus- ja valmennusmenetelmät
- asiakaslähtöinen motivoiva ja tavoitteellinen työote
- työttömien palvelujen kokonaisuuden tuntemus
- organisointi-, vuorovaikutus ja verkostoyhteistyötaidot
- kehittävä ja tavoitteellinen työote

Ohjaajan tehtävä täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 asti. Tehtävään on 4 kk:n koeaika. Tehtävän palkka on 2 600 €/kk.

Lisätietoja tehtävästä antaa talousjohtaja Heidi Pyykkönen (p. 044 750 2870 tai heidi.pyykkonen@sotkamo.fi) ja työllisyyskoordinaattori Marjo Leinonen (p. 044 750 2480 tai marjo.leinonen@sotkamo.fi). Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työpaikkahakemuksen liitteeksi tulee laittaa vapaamuotoinen hakemus tehtävään sekä CV.

Sotkamon kunta, Hallintopalvelut
Adress: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

www.sotkamo.fi

Mer om arbetsgivaren