Ohjaaja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskiksella on haettavana kaksi ohjaajan määräaikaista tehtävää.

Ohjaaja työskentelee moniammatillisessa opetuksen ja kuntoutuksen tiimissä yhteistyössä ohjauspalveluiden kanssa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu oppilaiden oppimisen ja kuntoutumisen tukeminen koulupäivän aikana, itsestä huolehtimisen taitojen vahvistaminen, iltapäivätoiminnassa avustaminen ja ohjaaminen sekä tarvittaessa tukijaksolla olevien oppilaiden jaksotyöhön osallistuminen. Ohjaajan työ sisältää oppilaiden fyysistä avustamista erilaisissa arjen tilanteissa. Yhteistyö perheiden ja muiden sidosryhmien kanssa on tärkeää. Toimintakyvyn ja oppimisen arviointi moniammatillisessa tiimissä sekä kirjaaminen kuuluvat työtehtäviin.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osaamista kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen palveluissa muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tehtävässä toimintakykyä edistävä ja mielenterveyttä tukeva työote on tärkeää.

Valteri, Ruskis on n. 60 oppilaan koulu. Oppilaidemme erityispiirteet liittyvät kehitys-ja liikuntavammaisuuteen, neurologisiin oireyhtymiin, kielen ja kommunikaation haasteisiin, autismin kirjoon sekä psyykkiseen oireiluun.

Hae paikkaa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-221-2020

Lisätietoja

http://www.valteri.fi
https://www.facebook.com

Tutustu työnantajaan

Minna Muhonen
oppilastuen päällikkö
029 533 5304
minna.muhonen@valteri.fi
Liisa Pentikäinen
vt. apulaisrehtori
046 920 8349
liisa.pentikainen@valteri.fi

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Osoite: Tenholantie 15, 00280 Helsinki

Valtakunnallinen Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri tukee yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiä ja toimintakykyä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten osaamista. Toimintamme perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön, laajaan osaamiseen ja innovatiivisiin toimintatapoihin. Valterin kuusi toimipistettä vastaavat ohjauspalvelutoiminnasta. Toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulu.

Valterissa työskentelee noin 550 opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja asiantuntijaa. Asiakkaitamme ovat mm. yksittäiset oppilaat, alan ammattilaiset, koulut, kunnat ja kaupungit. Toimimme Opetushallituksen alaisuudessa ja yhteistyömme on tiivistä kolmiportaisen tuen kysymyksissä. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni oppilas voi opiskella oman kotikuntansa lähikoulussa.