Ohjaaja

Kotkan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueella, maahanmuuttajapalveluiden alaikäisten hybridiyksikössä on haettavana kaksi (2) ohjaajan vakituista työsuhdetta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) § 8 mukainen kelpoisuus (esim. sosionomi).

Kotkan hybridiyksikkö on tarkoitettu alaikäisille ilman huoltajaa Suomessa oleville turvapaikanhakija- tai jo oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille. Hybridiyksikön tehtävänä on tukea lasta tai nuorta turvapaikkaprosessin aikana ja oleskeluluvan saatuaan Suomeen kotoutumisessa. Hybridiyksikkö tarjoaa iänmukaista hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa lastensuojelulain mukaisesti. Hybridiyksikössä lapsi tai nuori jatkaa saman yksikön asiakkaana oleskelulupa-statuksensa muuttuessa. Tuttu henkilökunta tukee nuoren kasvua ja kehitystä koko turvapaikanhakuprosessin ajan. Lapset ja nuoret asuvat siellä, kunnes täyttävät 18 vuotta tai kunnes omat vanhemmat muuttavat pysyvästi Suomeen.

Ohjaajan työhön sisältyy luottamuksellisen, turvallisen ja ammatillisen asiakassuhteen rakentamista ja asiakaskohtaisiin tarpeisiin vastaamista, mm. säännölliset psykososiaaliset keskustelut omaohjattavien kanssa. Omaohjaajana toimitaan tehtävänkuvan mukaisesti mm. asiakassuunnitelmien laadinta, seuranta ja päivitys asiakkaan, työparin ja yhteistyötahojen kanssa. Lapsia ja nuoria ohjataan koulutukseen, työllistymistä edistäviin palveluihin ja/tai harrastustoimintaan. Kotkan hybridiyksikössä työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.

Ohjaajalla on tietämys sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä ja hän toimii työparina yksikön sosiaaliohjauksen/sosiaalityön kanssa. Työskentelyä ohjaa kehittävä työote, joten toivomme sinulta kehitysmyönteisyyttä ja näkemystä hoito- ja kasvatustyöstä. Ohjaajan työ hybridiyksikössä edellyttää ratkaisukeskeistä työotetta ja organisointitaitoja.

Arvostamme työkokemusta maahanmuuttajien kanssa tehtävästä työstä ja taitoa toimia rakentavasti haastavissa asiakastilanteissa. Kielitaito katsotaan eduksi. Työ edellyttää ajokorttia (B). Työaikamuoto on jaksotyö. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, voidaan tehtävään valita määräaikaisesti myös muun koulutuksen omaavia, joilla on soveltuvaa työkokemusta ja/tai osaamista.

Palkkaus on KVTES:n mukainen, tehtäväkohtainen palkka on 2502,22 euroa/kk. Työ alkaa 29.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Tutkinto- ja työtodistukset sekä CV pyydetään haastatteluun kutsutuilta. Työsuhteeseen valitun on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sekä hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Tehtäviä haetaan ensisijaisesti kirjautumalla rekrytointijärjestelmään. Apua hakemuksen
jättämiseen saat numerosta 040 352 4737 (ma-pe klo 7-14). Paperihakemus ja CV on mahdollista
lähettää osoitteeseen Kotkan kaupunki, Kirjaamo, PL 205, 48101 KOTKA. Haastattelut voidaan
aloittaa hakuaikana.

Hakuaika päättyy 25.1.2021 klo 15.00. Haastattelut voidaan aloittaa hakuaikana.

Lisätietoja

http://www.linkedin.com/company/kotkan-kaupunki/
http://www.facebook.com/kotkankaupunki

Tutustu työnantajaan

Hybridiyksikön johtaja Saija Makkonen, 040 520 7213, saija.makkonen@kotka.fi

Kotkan kaupunki, Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue, Maahanmuuttajapalvelut
Osoite: Kotka, 48100 Kotka

Kotka on eloisa kaupunki meren äärellä, vain reilun tunnin matkan päästä pääkaupunkiseudulta. Kotkan kaupunki pitää reilusti huolta työntekijöistään ja tarjoaa jatkuvasti koulutusta ja monipuolista virkistys- ja työhyvinvointitoimintaa. Kotkassa on komea merellinen asuinympäristö, jonka palkitut puistot tarjoavat paljon harrastusmahdollisuuksia. Kotkassa asut aina lähellä palveluita ja Suomenlahden tai Kymijoen rantaa, kohtuuhinnalla.

Kotkalaiset ovat ystävällisiä ja lähestyttäviä ja ylpeitä rakkaasta kotikaupungistaan. Liity rohkeasti joukkoomme! Katso lisätietoja www.kotka.fi.