Kehitysvammahuollon päivätoimintaan Kangasalle on haettavana 23.10.2020 klo 15.00 mennessä OHJAAJAN (AMK) TYÖSUHDE.

Tehtävä sijoittuu 2015 avattuun, 15-paikkaiseen kehitysvammaisten päivätoimintayksikkö TupasWillaan. TupasWillassa järjestetään päivätoimintaa ja vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa. Asiakkaat ovat paljon tukea ja apua päivittäistoimissa tarvitsevia monivammaisia henkilöitä. Ohjaaja työskentelee pääsääntöisesti TupasWillassa, mutta tarvittaessa myös asiakkaiden asumisyksiköissä.

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista päivä- ja/tai työtoimintaa päivätoimintakeskuksessa. Tarkoituksena on asiakkaan itsenäisen ja osallistuvan elämän tukeminen yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Ohjaajan tehtävän työaikana on yleistyöaika.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on kehitysvammatyöhön soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen kelpoisuus. Lisäksi Kangasalan kaupungin tehtäviin vaaditaan tehtävän edellyttämät tiedot, taidot, soveltuvuus työyhteisöön, vuorovaikutustaidot ja kehitysmyönteisyys.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi arvostamme kehitysvamma-alan erityistietojen, erilaisten asiakastyön menetelmien ja kommunikaatiotaitojen (esim. selkokieli, viittomat, kuvat, esineet) ja mahdollisten erityistaitojen (esim. kädentaidot, taide, musiikki, audiovisuaaliset taidot) soveltavaa osaamista, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, lääkeosaamista, apuvälineosaamista, hygieniaosaamista sekä kirjallisia dokumentointitaitoja. Katsomme eduksi myös mielenterveys- ja autismityön tuntemuksen.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osalta työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Lisäksi tehtävässä edellytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n sekä rikosrekisterilain 6 §:n mukaista rikosrekisteriotetta, sillä yksikössä saattaa tilapäisesti olla myös alle 18-vuotiaita asiakkaita. Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Haastattelut suoritetaan ensisijaisesti 30.10.2020.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

vastaava ohjaaja Sari Syrjä, puh. 040 133 6332

Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Karkaisijankuja 9, 36220 Kangasala

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.

Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.

Kangasalan kaupunki - Rökfri arbetsplats