Ohjaaja Lastensuojelulaitos, Kouvola

Ansök senast  28.5.2024 23:59

Kuusankosken perhetukikeskuksella on avoinna vakituinen ohjaajan tehtävä. Työ on ammatillisesti vaihtelevaa ja vaativaa, edellyttäen hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Ohjaajaksi lastensuojelulaitokseen Kuusankosken perhetukikeskukselle.

Kuusankosken perhetukikeskus on yksi viidestä Kymenlaakson hyvinvointialueen lastensuojelulaitoksesta, sijaiten Kouvolan Kuusankoskella. Perhetukikeskuksen toiminta jakautuu kahteen osastoon. Tukipalvelujen 4-paikkaisen osaston toiminta painottuu alle 18-vuotiaiden nuorten itsenäistymistaitojen kartoitukseen ja harjoitteluun kuntouttavalla työotteella. Tavoitteenamme on saatella nuoret meiltä kohti itsenäistä elämää. Osastolle voidaan sijoittaa myös lapsi yhdessä vanhempiensa kanssa perhearviointijaksolle. Vastaanotto-osaston seitsemän asiakaspaikkaa tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa noin 10 - 16 -vuotiaille lapsille. Työskentelyn tavoitteena on lapsen arjen vakauttaminen, perheen tilanteen kartoitus ja mahdollisen tuen tarpeen arviointi.

Molemmilla osastoilla työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä asiakaslähtöisesti, lasten ja heidän perheiden tilanteen ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Työyhteisöömme kuuluu mm. lähihoitajia, sosionomeja, sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi kuin oma keittäjäkin.

Työ on ammatillisesti vaihtelevaa ja vaativaa, edellyttäen hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä korostuvat asiakaslähtöisyys sekä kyky työskennellä moniammatillisessa verkostossa. Työtä tehdään tiiviissä tiimissä, mutta työ edellyttää myös kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Hakijalle meillä on tarjota merkityksellinen työtehtävä ja mielestämme seudun parhaat työkaverit, jotka perehdyttävät sinut tehtävääsi.

Kuusankosken perhetukikeskuksella on avoinna vakituinen ohjaajan tehtävä. Kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto (esim. sosionomi, sairaanhoitaja) tai muu soveltuva tutkinto, kuten yhteisöpedagogi. Työ on 3-vuorotyötä (114,75 t / 3 vko). Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen.

Katsomme eduksi valintaa tehdessä, että hakijalla on kokemusta työskentelystä lasten ja nuorten kanssa. Meillä työskennellessä on mahdollista päästä syventämään osaamista lastensuojelun osa-alueella. Työssä edellytetään hygieniapassia sekä voimassa olevia lääkelupia. Lääkeluvat sekä hygieniapassi on tarvittaessa mahdollista suorittaa palvelussuhteen alussa. Työn luonteen vuoksi työntekijältä edellytetään myös voimassaolevaa ajolupaa.

Valitulta edellytetään tartuntalain § 48 tarkoittama rokotussuoja asiakkaiden suojaamiseksi, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) edellyttämä rikosrekisteriotetta sekä työterveyden lausuntoa terveydentilastaan, johon osana kuuluu huumausainetesti. Työsuhteessa noudatamme 6 kk koeaikaa.

Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään elokuussa. Tehtävä täytetään heti sopivan työntekijän löydyttyä.


Lisätietoa haettavana olevasta toimesta antaa laitoksen vs. palveluesimies Marja Långvik, marja.langvik(at)kymenhva.fi, P. 040 489 9090


Läs mer

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kymenlaakson-hyvinvointialue/

Kontaktuppgifter

Lisätietoa haettavana olevasta toimesta antaa laitoksen vs. palveluesimies Marja Långvik, marja.langvik(at)kymenhva.fi, P. 040 489 9090

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Me Kymenlaakson hyvinvointialueella teemme töitä, että noin 160000 kymenlaaksolaista saa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut. Meitä työskentelee täällä yli 7000. Hyvinvointialueella on työpaikkoja eri alojen ammattilaisille ympäri Kymenlaaksoa. Sinä olet tervetullut mukaan. Katsomme tiukasti tulevaan ja olemme valmiita kehittämään ja kehittymään. ”Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.” Läs om arbetsgivare