test
Ohjaaja - Social-och hälsovårdssektorn

Hei sosiaalialan ammattilainen! Haemme kahta ohjaajaa vakinaiseen tehtävään Lasten vastaanoton Oulunkylän toimipisteen Punapirtti osastolle 1.2.2022 alkaen.

Lasten vastaanoton kokonaisuus Helsingissä muodostuu vastaanottoperhetoiminnasta ja Oulunkylän perhekuntoutuksen tiloissa toimivasta kolmesta eri osastosta. Puna- ja Sinipirtin asiakkaat ovat pääasiassa kouluikäisiä 7-12-vuotiaita lapsia, Keltapirtissä voidaan hoitaa myös pienempiä, alle kouluikäisiä lapsia.

Palvelumme on ympärivuorokautista ja päivystysluonteista vastaanotto- ja arviointitoimintaa. Sijoitukset ovat lyhytaikaisia ja lapset pääsääntöisesti kiireellisesti sijoitettuja. Arviointijakson aikana vastaamme lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Arviointijaksoon sisältyy lapsen ja perheen sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa tehtävä tilanteen ja tuen tarpeen arviointi. Ohjaaja on osa osastotyöryhmää, jossa työskentelee kahdeksan ohjaajaa ja lähiesimiehenä toimiva vastaava ohjaaja. Osastolla tehtävää arviontityötä tukee lasten vastaanotossa lisäksi sairaanhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Lasten vastaanotossa ohjaajan työtehtävät ovat monipuoliset. Lasten yksilöllisestä perushoidosta huolehtimisen lisäksi vastaat yhdessä vuorossa olevien työtovereiden kanssa koko lapsiryhmän ohjauksesta. Osallistut omaohjaajana lapsen tavoitteiden mukaisen työskentelyn toteuttamiseen ja arviointiin sekä vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Oleellinen osa työtä on myös perheen verkostojen ja eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä verkostotyö. Vastaat myös osaltasi työn asianmukaisesta dokumentoinnista. Meillä ohjaaja voi keskittyä omaan perustehtäväänsä, sillä kodinhoidollista työtä on vähän.


Työssä menestyminen vaatii lastensuojelun ja sitä ohjaavan lainsäädännön tuntemuksen lisäksi kykyä kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään. Omaat kyvyn työskennellä rauhallisesti ja turvallisesti alati muuttuvissa tilanteissa etkä kavahda töihin kuuluvia paperitöitä tai sitä, että tehdyt suunnitelmat saattavat muuttua hetkessä. Omaat hyvät vuorovaikutustaidot ja kykenet niin itsenäiseen kuin työryhmässä tapahtuvaan tavoitteelliseen työskentelyyn.

Erityisesti arvostamme sinulle jo aiemmin kertynyttä lastensuojelun laitoshoidon kokemusta, kriisi- ja traumatyön, mielenterveystyön ja monikulttuurisen työn osaamista, ammatillisuuttasi täydentävää lisäkoulutusta ja kehitämismyönteisyyttä.

Me puolestamme tarjoamme sinulle vastuullisen ja vakaan työnantajan - Helsingin kaupungin sekä innostuneen ja kehittämismyönteisen työryhmän ja laadukkaan esihenkilötyön oman työn tueksi.

Kiinnostuitko? Laitathan rohkeasti hakemuksesi meille - saatamme olla sinun uusi työyhteisösi!


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Lasten vastaanotto
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-01-24-22
  • 14.2.2022
  • 2519,39 €/kk
  • 14.1.2022 - 31.1.2022 16:00
  • Sosiaalialan muut tehtävätHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa lastenkodin johtaja Karoliina Härkönen, arkisin klo 9-16 välillä, puhelimitse 09 310 52565 tai karoliina.harkonen@hel.fi

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut, Lasten vastaanotto

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Harjantekijäntie 2, 00640 Helsinki

Rekommenderade jobb