Ohjaajan kesäsijaisuus Lainesairaalan lastensuojelun yksikköön Kuopioon

Ansök senast  25.6.2024 12:00

Ohjaaja - Kesäsijaisuuksia tarjolla! Lue lisää alta ja hae pian!

Etsimme kahta (2) ohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen aikajaksoille
- 10.6.2024 - 31.8.2024
- 17.6.2024 - 28.7.2024
Työtehtävä sijasitsee uuden Lainesairaalan lastensuojelun yksikössä KYS kampus alueella.


Keitä me olemme?
Pohjois-Savon hyvinvointialueen vaativan tuen lastensuojelulaitos Laine toimii KYSin kampuksella Lainesairaalassa. Yksikön kohderyhmänä ovat lastensuojelun laitoshoidon tarpeessa olevat 13-17-vuotiaat nuoret, joilla on vaativaa psyykkistä oireilua ja muita tuen tarpeita. Yksikkö tarjoaa pidempiaikaista kuntouttavaa toimintaa ja tilanteen arviointia asiakkaan tilanteeseen liittyen.

Teemme Laineessa tiivistä yhteistyötä sairaalakoulun, nuorisopsykiatrian ja päihdepalvelujen kanssa. Yksikössä on seitsemän asiakaspaikkaa. Palvelemme koko Itä-Suomen yhteistyöaluetta, joka pitää sisällään Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet. Olemme toimintatavaltamme lastensuojeluyksikkö, joka pyrkii vastaamaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen tuen tarpeeseen ja tarjoamaan tarvittavat tukitoimet keskitetysti.

Millaiseen työhön etsimme tekijää?
Ohjaajan työtehtäviin Laineessa kuuluvat sijoituksessa olevien nuorten hoito ja kasvatus, vanhempien tukeminen kasvatustyössä sekä työskentely verkostojen kanssa. Ohjaajan työssä korostuvat traumatietoisuus, vuorovaikutuksellisuus ja suunnitelmallinen omaohjaajatyöskentely sekä asiakastyön dokumentointi. Lisäksi ohjaajan työhön kuuluvat tarvittavat yksikön toimintaa ylläpitävät kodinhoidolliset tehtävät.

Mitä me tarjoamme työntekijöillemme?
• Motivoituneen ja osaavan työyhteisön, jossa arvostus, ilo ja urakehitys ovat keskiössä
• ePassi-edut
• Tyhy-toimintaa
• Työterveyshuollon henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi
Lisäksi pääset osallistumaan säännölliseen työnohjaukseen.

Palkka 2761,29 €/kk, työ on kolmivuorotyötä. Tehtävä sisältää tarvittaessa varallaoloa.

Olisitko Sinä ohjaaja, ketä etsimme?


Kelpoisuutena lähihoitajatutkinto tai sosionomi AMK-tutkinto (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 8 §:n) sekä rekisteröityminen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) ylläpitämään ammattihenkilörekisteriin. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Eduksi katsomme kokemuksen nuorten parissa työskentelystä (erityisesti lastensuojelulaitoksissa), perehtyneisyyden traumatietoiseen työotteeseen, neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden ja kokemuksen päihde- ja mielenterveystyöstä.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta, paineensietokykyä sekä soveltuvuutta tehtävään. Eduksi katsomme myös suoritetut lääkehoidon perusopinnot tai mahdollisuuden suorittaa työnantajan edellyttämät lääkehoitoluvat.

Tehtävässä käytetään koeaikaa, joka on puolet sijaisuuden pituudesta.

Paikat täytetään sopivien henkilöiden löytyessä.

Tervetuloa kesäsijaiseksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen uuteen Lastensuojelulaitos Laineeseen!


Läs mer

https://pshyvinvointialue.fi/toihin-meille

Kontaktuppgifter

Lastensuojelulaitoksen esihenkilö

Marko Huuskonen

p. 044 717 4413

lomalla 17.6 alkaen, jolloin lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Erja Huovinen p. 0447181625

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Pohjois-Savon hyvinvointialue tarjoaa pelastustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon jokaiselle asukkaalle. Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa ja vastaa noin miljoonan suomalaisen vaativasta erikoissairaanhoidosta Itäisellä yhteistyöalueella. Meitä on jo lähes 13 000 hyvinvointialueen ammattilaista, tule mukaan rakentamaan huomisen hyvinvointia Pohjois-Savoon! Läs om arbetsgivare