Ohjaajan kesäsijaisuus Palvelukoti Nuutti - Euran kunta

Ohjaajan kesäsijaisuus Palvelukoti Nuutti - Euran kunta

Nuutti on asumispalveluyksikkö kahdeksalle autismin kirjoon kuuluvalle henkilölle. Ohjaajan tehtävänä on osallistua Palvelukoti Nuutin kehitysvammaisten asukkaiden hoitoon ja ohjaukseen. Nuutissa järjestämme yksilöllisiä asumispalveluja autismin kirjon henkilöille sekä muille kuntouttavasta työotteesta ja autismiohjauksesta hyötyville. Päivän toiminnot jäsennetään asiakkaan lähtökohdista käsin selkeiksi strukturoidun arjen mukaisesti.

Työaika on vuorotyöluonteinen jaksotyö. Sijaisuuden kesto on 1-3 kk.

Ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 6 §:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai alan opiskelija.

LOVE olisi hyvä olla suoritettuna.

Palkkaus on sovellettavan kunnallisen sopimuksen ja tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen.

Edellytämme tartuntatautilain 48 § mukaista rokotussuojaa.

Euran kunta on savuton kunta.

Läs mer

http://www.eura.fi

Asumispalveluiden esimies Anu Saarni, puh. 044 422 4300

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Vammaispalvelut, Palvelukoti Nuutti
Adress: Nuutinkuja 3, 27510 Eura

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Mer om arbetsgivaren