Ohjaajan toimi - Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Ohjaajan toimi

Haemme ohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen, ensisijaisena sijoituspaikkana Kehitysvammapsykiatrinen kriisi- ja tutkimusyksikkö. Mikäli omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, olet kiinnostunut oman työsi kehittämisestä, etkä pelkää haastavia tilanteita, on tämä paikka sinua varten. Kokemus kehitysvamma-alalta luetaan eduksi.

Yksikkömme asiakkaat ovat psyykkisesti oireilevia ja haastavasti käyttäytyviä täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on suuri avun, tuen ja ohjauksen tarve. Heillä saattaa olla erilaisia autismin kirjon häiriöitä tai haastavaan käyttäytymiseen liittyvää problematiikkaa. Asiakkaat tulevat meille kriisijaksolle tai pidemmälle suunnitellulle tutkimusjaksolle. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, toimintamalleja ja tukikeinoja asiakkaalle ja hänen lähiympäristölleen. Työ on monipuolista pitäen sisällään asiakkaan laaja-alaisen tukemisen ja ohjaamisen päivittäisissä toimissa, vapaa-ajalla ja päivätoiminnassa. Tarjoamme koulutusmyönteisen organisaation ja moniammatillisen tiimin tuen. Työsopimus tehdään jaksotyöhön, mutta ohjaajan työ on pääsääntöisesti päivätyötä. Ohjaajan työ sisältää yksikössä tehtävää ohjaustyötä, asiakkaiden päivätoiminnan kehittämistä, asiakkaiden suunnitelmien tekemistä sekä palvelujen ajantasaisuudesta ja koosteiden kirjaamisesta vastaamista. Arvostamme AAC-keinojen sekä muiden autismityön toimintamenetelmien tuntemusta, sekä liikunnallisia valmiuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan toimeen on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 § ja 3 ja § 8 mukainen pätevyys (esim. sosionomi AMK). Ohjaajan toimessa on neljän kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksytty lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa

Ensisijaisesti sähköinen hakemus Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset, CV ja jäljennös tutkintotodistuksesta osoitteella: KTO - Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla. (kuoreen merkintä: Ohjaaja/Kepsy/249125)

Lisätietoja

http://www.kto-vs.fi/palvelut/kuntoutuspalvelut/kepsy/Sivut/default.aspx

Tutustu työnantajaan

Erkka Hakola, palveluesimies, puh. 050-5147342
email. erkka.hakola@kto-vs.fi

KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Kuntoutuskeskus, Kehitysvammapsykiatrinen kriisi- ja tutkimusyksikkö
Osoite: Myllyojantie 2, 21520 Naskarla