Skip to main content
test
Ohjaajia Kuusankosken perhetukikeskukseen - Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä

Haemme kahta ohjaajaa määäräaikaisiin työsuhteisiin Kuusankosken perhetukikeskukseen

Kuusankosken perhetukikeskus on yksi viidestä Kymsoten Lastensuojelulaitoksesta, joka sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella. Kuusankosken perhetukikeskus tukee vanhempia lasten kasvatustehtävässä, tarjoamalla lyhytaikaista sijaishuoltoa. Perhetukikeskuksen toiminta jakautuu kahteen osastoon. Tukipalvelujen 4-paikkaisen osaston toiminta painottuu 16 - 18 -vuotiaiden nuorten itsenäistymistaitojen kartoitukseen ja harjoitteluun kuntouttavalla työotteella. Vastaanotto-osaston seitsemän asiakaspaikkaa tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa, jossa toiminta keskittyy 10 - 16 -vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tilanteiden kartoitukseen ja tuen tarpeen arviointiin. Molemmilla osastoilla työskentelemme moniammatillisissa tiimeissä asiakaslähtöisesti, lasten ja heidän perheidensä parhaaksi.

Työ on ammatillisesti vaihtelevaa ja vaativaa, edellyttäen hyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja. Työssä korostuvat asiakaslähtöisyys ja kyky työskennellä moniammatillisessa verkostossa. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan läheisten ja eri yhteistyötahojen kanssa, mutta työ vaatii ohjaajalta myös kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Arvostamme hakijalta kehittävää työotetta sekä aktiivista ja positiivista asennetta. Hakijalle meillä on tarjota merkityksellinen ja kehittyvä työtehtävä kodinomaisessa ympäristössä. Panostamme henkilöstön perehdyttämiseen ja kehittymiseen kannustavassa ja asiantuntevassa työyhteisössämme.

Kuusankosken perhetukikeskuksella on avoinna kaksi määräaikaista ohjaajan toimea. Määräaikaisuudet ovat 1.8. - 31.12.2022 ja 1.8.2022 - 8.4.2023. Kelpoisuusehtona ohjaajan tehtävään on sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK), tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Otamme haussa huomioon myös loppuvaiheen opiskelijat. Työ on 3-vuorotyötä (114,75 t / 3 vko). Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen.

Katsomme eduksi valintaa tehdessä, että hakijalla on kokemusta lastensuojelutyöstä tai muuten työskentelystä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi katsomme eduksi voimassa olevat lääkehoitoluvat sekä hygieniapassi. Työ edellyttää ajokorttia.

Valituilta edellytetään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) edellyttämä rikosrekisteriote. Edellytämme tartuntatautilain 48 a§ asettamalla tavalla henkilöstöltä koronarokotesuojaa kaikissa sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama koronatartunnan riski vakaville seurauksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Lisätietoja

http://www.kymsote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs. palveluesimies Anna-Stiina Pirinen
anna-stiina.pirinen(at)kymsote.fi
Puh. 040 489 9090
Palveluesimiehen sijainen Anitta Räisänen
anitta.räisänen(at)kymsote.fi.

Lisätietoja

Kymsote Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut

Kymsote - Laadukkaat palvelut, hyvinvoiva maakunta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote huolehtii 160 000 kymenlaaksolaisen terveydestä, hyvinvoinnista ja toimintakyvystä. Tuotamme terveys-, perhe-, sosiaali- ja ikääntyneiden palveluja. Tavoittelemme toiminnassamme parasta asiakaskokemusta ja panostamme ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on Kymenlaakson suurin työnantaja, jonka palveluksessa on noin 7000 henkilöä. Kymenlaaksossa meillä on ihmisen kokoinen arki: rehti tekemisen meininki, monipuoliset kehittymismahdollisuudet sekä luonnostaan vahva asuinympäristö.

Laadun tekee huippuammattilaiset.


Osoite: 45700 Kuusankoski

Rekommenderade jobb