Ohjaajien eripituisia sijaisuuksia

Kangasalan kaupungin kehitysvammahuollon asumispalveluyksiköissä on haettavana 31.12.2019 klo 15 saakka OHJAAJIEN ERIPITUISIA SIJAISUUKSIA.

Etsimme ammattitaitoisia sijaisia eripituisiin sijaisuuksiin loppuvuoden 2019 ja kevään 2020 ajaksi kehitysvammahuollon asumispalveluihin.

Juhanankartano on 15-paikkainen ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö. Asukkaat ovat monivammaisia, paljon tukea ja apua päivittäistoimissa tarvitsevia henkilöitä. Kaarinankodit tarjoaa ympärivuorokautista autettua asumispalvelua Hannuntyttäressä ja ohjattua asumispalvelua ryhmäkoti Maununtyttäressä. Kuussalogissa järjestetään sekä autettua että ohjattua asumispalvelua osana tavallista kerrostaloasumista.

Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan tehtävään on kehitysvammatyöhön soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 ja asetuksen 153/2016 mukainen kelpoisuus tai muu sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Alan opiskelijat, joilla on suoritettuna lääkehoidon osio, voivat hakea sijaisuuksiin. Myös muut alasta kiinnostuneet ja/tai alan kokemusta omaavat hakijat huomioidaan haussa.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi arvostamme kehitysvamma-alan erityistietojen, erilaisten asiakastyön menetelmien ja kommunikaatiotaitojen (esim. selkokieli, viittomat, kuvat, esineet) soveltavaa osaamista, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja, lääkeosaamista, apuvälineosaamista, hygieniaosaamista sekä kirjallisia dokumentointitaitoja.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Tehtävien työaikana on jaksotyöaika. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Tutustu työnantajaan

Vastaavat ohjaajat Mari Ikonen (Juhanankartano), puhelin 050 371 6410 ja Teija Järvinen (Kaarinankodit), puhelin 040 133 6295 arkisin klo 10-14.

Kangasalan kaupunki
Osoite: Finnentie 28, 36200 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukuntana Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn. Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.