Omavalmentaja

Seinäjoki kaupunki etsii työllisyyden kuntakokeilun joukkoon osaavia ja innostuneita OMAVALMENTAJIA (4) määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.3.2021 - 30.6.2023 rakentamaan vaikuttavia työllisyyspalveluita sekä entistä tiiviimpiä yhdyspintoja työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalveluiden välille.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kohderyhmänä ovat työttömänä työnhakijana ja työvoimapalveluissa olevat alle 30-vuotiaat, kaikki maahanmuuttajat ja kaikki Kelan työttömyysetuuksilla olevat henkilöt. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.

Omavalmentaja on asiakkaan henkilökohtainen vastuutyöntekijä, hän antaa asiakkaalle henkilökohtaista palvelua niin pitkälle kuin mahdollista ja varmistaa omalla valmentavalla työotteellaan sen, että asiakas tulee kuulluksi. Omavalmentajan työote on ihmistä kunnioittava, arvostava ja ratkaisukeskeinen. Työssä korostuu osaavan työvoiman saatavuus, rakenteellisen työttömyyden alentaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Omavalmentaja tuntee alueellisen ja paikallisen työmarkkinatilanteen. Henkilöllä tulee olla työelämän, yhteiskuntarakenteen, työelämäosallisuuden ja sosiaalisen osallisuuden tuntemusta. Omavalmentaja on asiakastyön vuorovaikutuksen ammattilainen. Työssä korostuu työllistymis- ja koulutuspolkujen räätälöinti asiakkaille valmennuksellisella työotteella sekä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden ohjaus ja tuki.

Omavalmentaja työskentelee eri asiakkuusryhmien kanssa, näitä ovat henkilöasiakkaat, työllisyydenhoidon moniammatillinen toimijaverkosto, välityömarkkinatoimijat, koulutusorganisaatiot sekä työnantajat ja yritykset. Tehtävässä tarvitaan itsenäistä työotetta ja myös hyviä tiimityöskentelytaitoja. Työtehtävät voivat sisältää sekä yksilö- että ryhmäohjausta.
Kuntakokeilussa tehdään työllisyyden kuntakokeiluja koskevan lain mukaisia tehtäviä.

Eduksi katsotaan:
- työttömien palvelujen ja palvelujärjestelmien tuntemus
- työllisyyspalvelujen lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemus
- työmarkkina- ja koulutusjärjestelmäosaaminen
- asiakaslähtöinen, ratkaisukeskeinen ja kehittävä työote
- vuorovaikutus-, tiimi-, ja verkostoyhteistyötaidot.
- mahdollisuus oman auton käyttöön

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus ja laaja työkokemus alalta.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa hankejohtaja Ilkka Rintala puh. 050 518 8756 ilkka.rintala@seinajoki.fi ja palveluesimies Pirita Karjala puh. 044 470 0431 pirita.karjala@seinajoki.fi

Seinäjoen kaupunki, Elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala
Osoite: Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki

Meillä on tilaa isoille ideoille ja tulevaisuuden tekijöille.

Seinäjoen kaupunki työllistää yli 4000 henkilöä ja on alueen suurin työnantaja. Valtteinamme ovat hyvät koulutusmahdollisuudet ja kannustus oman työn kehittämiseen.

Seinäjoki on yksi Suomen menestyneimmistä kaupungeista. Meillä on vahva asenne, rohkeutta ja tekemisen meininki. Meitä on jo 64 000 ja kaupunkiseudulla asukkaita on 150 000. Viihtyisä kaupunkiympäristö, lyhyet välimatkat ja monipuoliset asumismahdollisuudet leimaavat kaupungin arkea.

Suomen kuudenneksi suurimman markkina-alueen keskuksena kaupunki tarjoaa myös erittäin kilpailukykyiset kaupan palvelut. Seinäjoella on laadukasta koulutusta aina yliopistotasolle asti. Kaupunki on tunnettu suurista tapahtumistaan. Vapaa-aikaa voit viettää vaikkapa Rytmikorjaamon keikoilla tai taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa. Kaupunginkirjasto Apila valloittaa jokaisen kävijän.