test
Omavalmentaja työllisyyspalveluihin - Jyväskylän kaupunki

Haemme Jyväskylän seudun työllisyyskokeiluun työkyvyn vahvistamisen palvelukokonaisuuteen

OMAVALMENTAJAA

määräaikaiseen virkaan ajalle 1.2.2022 - 30.6.2023.

Työllisyyden kuntakokeilun ydintoimintaa ovat työllistäminen, työllistymisen edistäminen, osaamisen vahvistaminen, henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, urasuunnittelu, sosiaalisten valmiuksien kehittäminen ja osallisuuden lisääminen. Asiakaskohderyhmä on laaja nuorista, vastavalmistuneista ikääntyneisiin pitkäaikaistyöttömiin, eri kieli- ja kulttuuritaustaisiin, eri toimialoihin ja koulutusasteisiin hajaantuneina. Työllisyyden kuntakokeilussa omavalmentaja vastaa työnhakija-asiakkaan yksilöllisestä palveluprosessista ja tekee asiakasta koskevia päätöksiä virkavastuulla. Pääpaino on monikanavaisesti toteutettavassa henkilökohtaisessa asiakaspalvelussa ja aktiivisessa asiakkaan palvelutarpeen mukaisten palvelujen tarjoamisessa.

Työkyvyn vahvistamisen palvelukokonaisuudessa omavalmentaja vastaa niistä työnhakija-asiakkaista, joiden työkykyisyyden, oppimisedellytysten tai elämänhallinnan osalta on selvitettävää ja jotka tarvitsevat työllistyäkseen ohjausta, opastusta, kannustamista, motivointia ja työelämään kuntouttavia, osaamista lisääviä tai osallisuutta vahvistavia palveluja. Omavalmentaja toimii osana moniammatillista osallisuutta tukevaa ja työkykyä ylläpitävää tiimiä.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä ja usein myös nopeaa päätöksentekokykyä, tiedonhankintataitoja sekä ratkaisukeskeistä ja valmentavaa työotetta. Toivomme sinulta erinomaisia vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja sekä innostusta uusien toimintamallien luomiseen, kehittämiseen ja kokeilemiseen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Odotamme hakijalta hyvää motivaatiota ja kiinnostusta kehittyä työllisyydenhoidon tehtävissä. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen työllisyydenhoidon palveluista, toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä sekä työkykyä vahvistavaan kokonaisuuteen liittyvistä verkostoista.

Työskentelet osana moniammatillista tiimiä. Tukenasi ovat lisäksi tiimivastaavat, työllisyyspalvelupäällikkö, työllisyyskokeilun tukipalvelut sekä työllisyyspalveluiden johtotiimi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Tehtäväkohtainen palkka on 2828 e/kk.

Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Työllisyyspalvelupäällikkö Mia Friman, p. 050 4133572 tai etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Lisätietoja

Työllisyyspalvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski ovat hakeutuneet työllisyyden kuntakokeiluun ja nämä muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen. Kokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja jatkuvat 30.6.2023 saakka. Työllisyyskokeilun myötä kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kokeilun piiriin kuuluu n. 12 000 - 14 000 työnhakija-asiakasta. Kokeilun myötä kokeilualueille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb