Omavalmentajia, Business Oulu -liikelaitos

Business Oulun Työllisyyspalvelut hakee OMAVALMENTAJIA määräaikaiseen virkaan työllisyyden kuntakokeilussa 30.6.2023 saakka.

Omavalmentaja toimii henkilöasiakaspalvelussa Oulun seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää tehokkaasti työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Omavalmentaja tekee asiakastyötä yhdessä Työllisyyspalveluiden seuraavista asiakaspalveluyksiköistä: Osaaminen ja rekrytointi-, Työstartti ja työkyky- tai Neuvonta- ja ohjaus.

Omavalmentajan pääasiallisena tehtävänä on laaja-alainen asiakaspalvelutyö asiakkaan palvelutarpeen ja kuntakokeilun tavoitteiden mukaisesti painottuen johonkin alla olevista kokonaisuuksista:
- Asiakkaan osaamispolkujen rakentaminen ja työmarkkinoille kohtauttaminen
- Asiakkaan työhön kuntoutuminen ja työllistymiseen tarvittavien henkilökohtaisten voimavarojen kehittäminen
- Asiakkaan Suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään kotoutuminen

Omavalmentajalla on kokonaisvaltainen vastuu asiakkaidensa palvelukokonaisuudesta. Omavalmentajan tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen selvittäminen ja työllistymissuunnitelman laatiminen, palveluista sopiminen ja palveluohjaus. Omavalmentaja tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja yksilöllisesti räätälöityjä palvelupolkuja, jotka edistävät asiakkaan sijoittumista työelämään. Omavalmentaja arvioi työllistymisen edellytyksiä huomioiden asiakkaan kokonaistilanne. Asiakastyössä keskeistä on asiakkaan motivointi ja ratkaisukeskeinen ohjaus, jonka avulla vahvistetaan asiakkaan muutosmotivaatiota ja tuetaan itsetuntoa sekä tuetaan asiakasta tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan.

Omavalmentaja arvioi asiakkaan kokonaistilanteen sekä laatii arvioinnin pohjalta työllistymis-, aktivointi-, monialaisen tai kotoutumissuunnitelman yhdessä asiakkaan ja tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Työssä hyödynnetään tarpeen mukaan laajasti kunnan ja yhteistyökumppaneiden palveluja ja rakennetaan työllistymistä edistäviä palvelukokonaisuuksia. Osa palveluista voidaan hankkia ulkopuolisilta palvelun tuottajilta ostopalveluina. Kokonaisvaltainen asiakaspalvelutyö edellyttää kuntakokeilun ja kumppaniverkoston palveluvalikoiman tuntemusta ja tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan. Tehtävään liittyy viranomaistehtäviä, kuten TE-palveluihin liittyvät tarvittavat työttömyysturvaan liittyvät selvittelyt ja lausunnot, kokeilualueen JTYPL:n mukaisten ja kuntien palveluihin liittyvät viranomaispäätökset, asiakasprosessien dokumentointi, sekä seuranta ja arviointi.

Asiakaspalvelutehtävän lisäksi omavalmentaja myös luo ja ylläpitää aktiivisesti asiakas- ja verkostoyhteistyössä tarvittavia ulkoisia ja sisäisiä yhteistyösuhteita. Omavalmentaja vastaa asiakkaan palvelukokonaisuuden ja sidosryhmäyhteistyön koordinoinnista ja osallistuu aktiivisesti sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen. Asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa laaditaan yhdessä myös jatkosuunnitelmia sekä saatetaan yhteistyössä asiakas palveluprosessissa seuraavaan vaiheeseen.

Omavalmentajan määräaikaisen viran kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotutkinto ja muu työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito ja osaaminen.

Tarvittava erityisosaaminen:
- Asiakaspalvelutaidot; ohjaus- ja motivointitaidot, palveluohjaus
- Vuorovaikutus-, yhteistyö- ja neuvottelutaidot
- Kyky tunnistaa työnhakija-asiakkaiden palvelutarpeita
- Kyky monialaiseen verkostoyhteistyöhön
- Työmarkkinoiden ja koulutusmahdollisuuksien tuntemus
- Työllistymistä edistävien palveluiden tuntemus (kunnan, TE-toimiston, Kelan palvelut)
- Kuntoutus- ja sosiaaliturvajärjestelmän tuntemus
- Palvelujärjestelmien tuntemus
- Englannin kielen taito

Työ edellyttää itsenäistä työskentelyotetta ja osaamista ratkaista ongelmia tilanteissa, joissa ei aina ole valmista toimintamallia. Tehtävään sisältyy vaativia ja ajoittain haastavia vuorovaikutustilanteita työnhakija-asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden motivointia ja tilanteiden ohjaamista haluttuun suuntaan. Vuorovaikutus vaatii hyvää ja selkeää asioiden esittämistaitoa. Tehtävässä edellytetään kiinnostusta palveluiden kehittämiseen ja osallistumista kuntakokeilussa tapahtuvaan kehittämistyöhön omasta roolistaan käsin.

Omavalmentajan määräaikaiset virat voidaan täyttää, kun laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamista koskevasta kokeilusta (kokeilulaki) on hyväksytty eduskunnassa. Virassa käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaiseen virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9868/2020. Hakemukset on toimitettava 29.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.businessoulu.com/fi/etusivu.html

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat Kuntakokeilun projektipäällikkö Marjo Pekkonen, p. 040 183 1025, Osaaminen ja rekrytointi -yksikön palvelupäällikkö Sanna Kangosjärvi, p. 044 703 1632, Neuvonta ja ohjaus -yksikön palvelupäällikkö Saila Lehto, p. 040 182 1387 ja Työstartti ja työkyky -yksikön palvelupäällikkö Sari Käsmä, p. 044 703 4940.

Oulun kaupunki, BusinessOulu liikelaitos
Osoite: Hallituskatu 36 A, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.