Opettaja, sähköala - Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Opettaja, sähköala

Virkaan valittavalla tulee olla asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisen opettajan pätevyys sähkövoimatekniikan alalta. Automaatiotekniikan ja elektroniikka-alan tuntemus katsotaan eduksi. Mahdollisten pätevien hakijoiden puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.

Hakijalla toivomme olevan vähintään kolmen vuoden työkokemus kiinteistöjen ja/tai teollisuuden sähköasennuksista tai automaatiojärjestelmien hallinnasta. Hakijan eduksi katsotaan S2-tason sähköpätevyys.

Virkaan valittavan henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 505/2002 6§:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Valittavalta toivomme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.sskky.fi

Marko Mäkelä, puh. 044 7704215,
marko.makela@sskky.fi

Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto
Osoite: Taitajakatu 6, 24240 Salo

www.sskky.fi

Tutustu työnantajaan