Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 6.9.2021 - 31.12.2023.

Opettaja suunnittelee oppimisprosessin ja valmistelee oppimistilanteet yhteistyössä oppijan, muun opetushenkilöstön sekä oppimisympäristössä työskentelevien muiden henkilöiden kanssa. Opettaja ohjaa yksilöllistä oppimisprosessia erilaisissa oppimisympäristöissä oppijan itsetuntoa tukien ja vuorovaikutustaitoja kehittäen.

Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysala, kasvatuksen ja kehityksen osa-alueet, yhteiskunnalliset aineet mm. sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, perhetyö.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää työkokemusta sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta eri ikäisten kanssa, kokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, monipuolisten pedagogisten menetelmien hallintaa ml. verkko-opetus, ohjaustaidot, valmiutta opettaa englannin kielellä sekä monikulttuurista osaamista.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja valmentavaa työotetta sekä vastuunottokykyä ja joustavuutta.

Eduksi luetaan oppisopimusosaaminen, hyvät työelämäkontaktit ja kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät tuntiopettajan palvelussuhteen ehtojen mukaisesti.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö ja uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.


Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

22.6. klo 12-13 ja 23.6.2021 klo 9-10 ja 29.-30.7. klo 12-13 koulutuspäälliköt Marja Vahala p.043 82 00463 ja Kaisa Penttinen p. 050 577 2248

Lisätietoja

Koulutus- ja opiskelijapalvelut

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.


Osoite: Lehtimäentie 1 A, 02770 Espoo

Rekommenderade jobb