Omnia hakee opettajaa sosiaali- ja terveysalalle.

Tehtävä on vakinainen 2.8.2021 alkaen.

Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysalan, hoitotyön sisällöt. Opetettavat sisällöt ovat pääosin Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osassa sekä Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen ja Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa sekä henkilön osaamisen mukaan muissa tutkinnon osissa.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, pedagogista pätevyyttä sekä
työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta eri ikäisten kanssa.

Lisäksi edellytämme kokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, monipuolisten pedagogisten menetelmien hallintaa ml. verkko-opetus, ohjaustaidot, valmiutta opettaa englannin kielellä ja monikulttuurista osaamista.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta, vastuunottokykyä ja joustavuutta

Eduksi luetaan oppisopimusosaaminen, valmius opettaa psykologiaa, mielenterveyden tukemista tai yhteiskunnallisia aineita. Lisäksi eduksi luetaan hyvät työelämäkontaktit sekä kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö ja uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi liikuntaan, kulttuuriin ja hyvinvointiin.

Toteutamme rekrytoinnin anonyymina. Hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja äidinkieli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.


Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Koulutuspäällikkö Marja Vahala p. 043-820 0463 (25.3. klo 12-13, 31.3. klo 12-13, 6.4. klo 14.30-15.30, 8.4. klo 14-15)

Koulutus- ja opiskelijapalvelut
Osoite: Lehtimäentie 1 A, 02770 Espoo

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.

Suggested jobs