Opettaja; suomen kieli ja viestintätaidot

Haemme Luksiaan toistaiseksi voimassaoleviin palvelusuhteisiin päätoimisia suomen kielen ja viestintätaitojen päätoimisia tuntiopettajia (800 h - 1500 h vuodessa).

Edellytämme:

- ylempää korkeakoulututkintoa
- vähintään aineopintoja suomen kielestä (60 op)
- aiempaa kokemusta aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opettamisesta vähintään 12 työskentelykuukautta
- opettajan pedagogista pätevyyttä (35 ov tai 60 op)

Muut kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A 986/1998. Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Arvostamme kokemusta hitaan polun ja/tai tuetun polun kotoutumiskoulutuksista, S2-opetuksesta ammatillisissa koulutuksissa, TVT:n sujuvaa käyttöä opetuksessa ja hyvää ohjausosaamista. Eduksi on myös kokemus projektityöskentelystä.

Vuonna 2021 työn painopiste on kotoutumiskoulutuksessa Espoossa, mutta opetusta voi olla myös Nummelassa, Lohjalla tai Kirkkonummella. Opetusta voi olla mm. kotoutumiskoulutuksissa, S2-tuetuissa ammatillisissa koulutuksissa ja VALMA-koulutuksessa.

Mikäli hakijalla on lisäksi kokemusta työelämä- ja yhteiskuntataitojen opetuksesta aikuisille maahanmuuttajille vähintään 12 työskentelykuukautta, voidaan tehtävänkuvaan sisällyttää myös yhteiskunta- ja työelämäopetusta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES, Osion C, liitteen 1 mukaisesti.

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen palvelussuhteen alkamista toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Vuoden 2021 työaikasuunnitelmat ovat valmistelussa. Uusien palvelusuhteiden määrä ja aloitusajankohta tarkentuvat rekrytoinnin edetessä. Lähtökohtaisesti palvelusuhteiden aloitukset ajoittuvat tammikuusta eteenpäin.

Tiedustelut sähköpostitse tai puhelimitse työn sisällöstä koulutuspäällikkö Petteri Sarvala puh. 050 337 14 96 Sähköpostiyhteydenotot: etunimi.sukunimi@luksia.fi

Haku päättyy 29.11.2020

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut sähköpostitse tai puhelimitse työn sisällöstä koulutuspäällikkö Petteri Sarvala puh. 050 337 14 96 Sähköpostiyhteydenotot: etunimi.sukunimi@luksia.fi

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinvointi-toimiala Koulutuspalvelut
Osoite: Toivonkatu 4, 08100 Lohja

Luksia on menestyvä osaamisen ammattilainen, joka tarjoaa ammatillista koulutusta ja edistää osaamista. Koulutuskuntayhtymässä työskentelee noin 350 eri alojen ammattilaista ja opiskelijoita on vuosittain noin 3500.

Toimipisteemme sijaitsevat Lohjalla ja Vihdin Nummelassa sekä Espoossa ja Kirkkonummella.