Opettajan sijaisuudet

Nivalan kaupungin koulutoimisto hakee

opettajan sijaisia

Hakemus pyydetään täyttämään sähköisessä hakujärjestelmässä Kuntarekry tai postitse Nivalan kaupunki, Koulutoimisto, PL 10, 85501 Nivala.

Hakemuksesta tulee ilmetä:
Etu- ja sukunimi
Syntymäaika
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Yleissivistävä pohjakoulutus
Ammattitutkinnot
Keskeinen jatko- ja täydennyskoulutus
Kielitaito
Työkokemus opettajan tehtävistä
Muu keskeinen työkokemus, josta apua opettajan tehtävissä
Oma auton käyttömahdollisuus
Hakee ensisijaisesti alakoulu/yläkoulu/lukio, kaikki käy

Sijaisuuslista on rehtoreiden käytettävissä lyhytaikaisia sijaisia palkattaessa (1 pv- 6 kk). Yli 3 kk kestävissä sijaisuuksissa työntekijän tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä rikosrekisteriote (laki 504/2002).

Sijaisuuksien hakijatiedot tallennetaan sähköiseen MultiPrimus järjestelmään. Tietoseloste on nähtävillä http://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/Rekisteriselosteet/Oppilas-%20ja%20opiskelijahallintoj%C3%A4rjestelm%C3%A4%20%281%29.pdf

Kuntarekryn rekisteriseloste on nähtävillä:
http://www.nivala.fi/sites/nivala.fi/files/Rekisteriselosteet/kuntarekry.pdf


Nivalan kaupunki on savuton työpaikka.


Lisätietoja

http://www.nivala.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedot koulutoimisto p. 040 344 7312

Nivalan kaupunki, Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Osoite: Kalliontie 15, 85500 Nivala

Noin 10.600 asukkaan Nivala on viihtyisä pikkukaupunki. Palvelut toimivat ja harrastusmahdollisuudet ovat hyvät. Apua saa tarvittaessa, elämä on turvallista ja ympäristöstä pidetään huolta. Nivalalaiset saavat toimeentulonsa teollisuudesta, palveluista ja maataloudesta. Sijaintimme on erinomainen: taajamassa risteävät Kokkola-Kajaani ja Iisalmi-Kalajoki valtatiet sekä Iisalmi-Ylivieska rautatie. Tule mukaan kasvatus- ja koulutuspalvelujen tiimiimme rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.