Opettajien lyhytaikaisia sijaisuuksia

Haemme sijaisia esi- ja luokanopettajan, aineenopettajan / lehtorin, erityisopettajan / erityisluokanopettajan eri pituisiin sijaisuuksiin perus- ja lukio-opetuksen kouluihin ympäri vuoden. Pidemmät sijaisuudet, määräaikaisuudet ja toistaiseksi täytettävät virat laitetaan erilliseen hakuun ja niistä ilmoitetaan Kuntarekryn ja työvoimahallinnon sivulla.

Voit ilmoittautua sijaisrekisteriin täyttämällä sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakija huolehtii itse hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Ajan tasalla olevat yhteys- ja käytettävyystiedot ovat edellytyksenä sijaisuuksien tarjoamiselle.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa myös muodollisesti epäpätevät hakijat voidaan ottaa huomioon sijaistarpeita täytettäessä.

Lisätietoja

http://www.teuva.fi
https://teuva.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus

Tutustu työnantajaan

Yhtenäiskoulun rehtori Reijo Sjöblom, puh. 0500 338 434, vastuualueena esiopetus ja alakoulu
Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Maija-Liisa Saksa, puh, 050 386 4665, vastuualueena yläkoulu
Lukion rehtori Päivi Viitanen, puh. 040 120 1522

Teuvan kunta, Opetustoimi
Osoite: Porvarintie 49, 64700 Teuva

Teuva on vireä ja yrittäjähenkinen kunta, jossa panostetaan erityisesti lapsiperheiden hyvinvointiin. Maatalous on alueella vahvaa ja kylät elinvoimaisia. Puu- ja metalliteollisuuteen keskittynyt elinkeinoelämä on vireää. Harrastusmahdollisuuksissa on valinnanvaraa aina laskettelusta kulttuuririentoihin. Teuvan kunta on savuton työpaikka. Tervetuloa Teuvalle - täällä on hyvä tekemisen meininki!

Suggested jobs