opinto-ohjaaja

Euran kunnan sivistyspalveluissa on haettavana vakinainen opinto-ohjaajan virka (1050) 1.8.2021 alkaen (1. sijoituspaikka Euran yhteiskoulu).

Hakijalta odotamme kokemusta perusopetuksen opinto-ohjauksesta, joustavaa ja oppilaslähtöistä työskentelyotetta, monipuolista jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämävaatimusten tuntemusta sekä kiinnostusta ja ammattitaitoa opinto-ohjauksen kehittämiseen. Arvostamme joustavuutta, hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, opiskeluhuollollista ja yhteisöllistä työotetta sekä innostuneisuutta uusiin sähköisiin metodeihin.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan sekä palkkaus ja työaika OVTES:n mukaan.

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Opetuspäällikkö Jaakko Laeslahti, puh. 044 422 4791 tai jaakko.laeslahti@eura.fi ja peruskoulun apulaisrehtori Minna Lääperi, puh. 044 422 4751 tai minna.laaperi@eura.fi.

Lisätietoja

Euran kunta, Sivistyspalvelut, Yleissivistävä koulutus, Euran yhteiskoulu

Eura on n. 12 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Savikontie 11, 27510 Eura
Euran kunta - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs