Skip to main content
test

Omnia hakee opinto-ohjaajaa vakituiseen palvelussuhteeseen 8.8.2022 alkaen. Tehtävä painottuu aikuisten perusopetuksen opinto-ohjaukseen.

Tehtävä pitää sisällään maahanmuuttajaopiskelijoiden monipuolista opinto-ohjausta aikuisten perusopetuksessa. Opetus oppiaineessa opinto-ohjaus ja työelämätaidot sekä erilaisten ohjaus- ja opetusmenetelmien hyödyntäminen ovat olennainen osa työtä.

Kelpoisuusehdot määräytyvät Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998 III luvun 6 § mukaan (perusopetuksen oppilaanohjaajan kelpoisuus.)

Asetuksen (A986/1998) rinnakkaisviittausten perusteella kelpoisia ovat myös lukion opinto-ohjaajaksi (IV luvun 11 §) ja ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajaksi (V luvun 15 § 1 mom.) kelpoiset opinto-ohjaajat.

Opinto-ohjaajan tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta maahanmuuttajien opetus- ja ohjaustyöstä aikuisten perusopetuksessa. Odotamme kielitietoista ohjausosaamista sekä opiskelijalähtöistä työskentelyotetta. Tehtävä edellyttää kokemusta nuorten ja aikuisten opiskelijoiden ohjauksesta sekä kokemusta kulttuurisensitiivisestä ohjaustyöstä. Opinto-ohjaajan työssä korostuu ohjaus opiskelijoiden yksilöllisissä opintopoluissa ja moniammatillinen yhteistyö eri tiimien kanssa.

Odotamme kiinnostusta osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä aikuisten perusopetuksen ohjauksen kehittämiseen. Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä erilaisten opiskelijahallinto-ohjelmien, kuten Wilma ja Koulutusportti, osaamista.

Eduksi luetaan monipuolinen jatkokoulutusmahdollisuuksien ja työelämävaatimusten tunteminen, valmius ohjata opiskelijoita myös englanniksi sekä S2-osaaminen ja eurooppalaisen kielitaitoasteikon tuntemus.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö ja uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi (liikunta,- kulttuuri,- hyvinvointi- ja työmatkaetu).

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

palvelupäällikkö Hanna Haataja, p. 043 820 0267, hanna.haataja@omnia.fi.

Lisätietoja

Koulutus- ja opiskelijapalvelut

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.


Osoite: Itätuulenpiha 1, 02100 Espoo
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb