Skip to main content
test

Asikkalan kunta julistaa haettavaksi 21.6.-8.7.2022 klo 15 mennessä seuraavan viran.

Vääksyn Yhteiskoulun lukion määräaikainen opinto-ohjaajan virka ajalla 8.8.2022-3.6.2023.

- vuosityöaika (opetustuntien määrä vahvistetaan lukuvuosittain).

- koeaika on 3 kk

- sijoituspaikka Vääksyn Yhteiskoulu

- Asikkalan kunta on savuton työpaikka.

Hakukriteerit

Hakijalla on ylempi korkeakoulututkinto, pedagogiset opinnot suoritettu ja pätevyys opettaa opinto-ohjausta / oppilaanohjausta.

Hakijalla on työkokemusta lukion ja/tai yläkoulun opinto-ohjaajan tehtävistä.

Hakija omaa hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot- ja yhteistyötaidot. Hakijalla on halu ja kyky tehdä yhteistyötä.

Hakija on työssään oma-aloitteinen ja hänellä on halu kehittää omaa työtään.

Hakijan oma pedagogiikka tukee eri tasoisten lukiolaisten oppimista ja hakija on oma-aloitteinen lukiolaisten työskentelyn tukemisessa.

Hakija tuntee ja on käyttänyt seuraavia O365-sovelluksia: Outlook, OneNote, OneDrive ja Teams ja lukion Abitti-sovellus on hänelle tuttu asia.

Hakemukset jätetään Kuntarekryyn. Hakemuksessa tulee olla seuraavat asiat:

- perustiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoitetiedot

- koulutustiedot ja liitteet ylemmästä korkeakoulututkinnosta ja pedagogisista opinnoista

- avoin hakukirje kyseiseen virkaan: kuka olen, miksi olen kiinnostunut virasta, minun vahvuuteni työtä ajatellen jne..

- edelliset opetusalan työpaikat


Virkojen kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset. Palkkaus on OVTES:n mukainen. Koeaika määräytyy virkaehtosopimuksen mukaan.

Virkaan valitun henkilön valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittu toimittaa lääkärintodistuksen ja rikosrekisteriotteen. Lääkärintodistus ja rikosrekisteriote tulee toimittaa Vääksyn Yhteiskoulun rehtorille ennen töiden aloittamista.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedusteluihin vastaa rehtori Jarkko Koponen
puh. 044-7780 411, sähköposti jarkko.koponen@asikkala.fi.

Lisätietoja

Asikkalan kunta, Kasvatus- ja opetuspalvelut, Peruskoulut ja lukio

VYK Vääksyn Yhteiskoulu koostuu yläkoulusta (luokat 7-9) ja lukiosta. Yläkoulussa on n. 330 ja lukiossa n. 200 opiskelijaa. Asikkala on Suomen liikkuvin kunta vuonna 2018. Koulumme ovat Liikkuvia kouluja. Kunnan liikuntatilat ja kuntosali ovat kuntalaisille ilmaisia. Asikkalan kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Koulukuja, 17200 Vääksy
Asikkalan kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb