Opinto-ohjauksen koordinaattori

Onko Sinulla

1. Halua työskennellä innokkaiden ohjauksen ammattilaisverkoston jäsenten kanssa Savossa kehittämässä perusopetuksen ohjausta?
2. Opetusalan ylempi korkeakoulututkinto tai jopa opinto-ohjaajan kelpoisuus?
3. Osaamista toimia verkostoissa ja koordinoida osaavan tiimin toimintaa?

Jos on, meiltä löytyy määräaikainen ohjaushankkeen koordinaattorin tehtävä lukuvuodeksi 2021-2022. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja digitaidot sekä aiempi kokemus hankkeen vetämisestä.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on elinkeino- ja elinvoimayhtiön alue, johon kuuluvat Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Suonenjoen, Tervon ja Vesannon kunnat.

Edellä mainitut ns. SavoGrown kunnat palkkaavat yhdessä koordinaattorin ja resursoivat perusopetuksen ohjauksen toimijat verkostoon. Verkosto toteuttaa yhdessä koordinaattorin kanssa kehittämistoimet alueella ja kaikki alueen toisen asteen oppilaitokset ovat sitoutuneet yhteistyöhön. Ohjauksen haasteista, suunnitelluista kehittämistoimista, jo tehdystä työstä ja keksityistä ideoista löydät lisää tietoa hankehakemuksestamme Ohjauksella Omalle Polulle (https://peda.net/id/bfc6e6785cb). Olemme aloittaneet esimerkiksi TET-tuotteistamisen ja tavoitteena on alueellinen TUVA-toiminta.

Keiteleen kunta toimii hankkeen vastuukuntana ja koordinaattorin työnantajana. Lisää tietoa paikastamme saat TE-livessä to 29.4.2021 klo 11.00. Suorana lähetystä voi seurata ja omia kysymyksiä esittää chatissa osoitteessa te-live.fi/live, Pohjois-Savon TE-palveluiden Facebook-sivuilla tai YouTube-kanavalla, anonyymisti kysyminen onnistuu TE-liven nettisivuilla. Lähetyksestä jää myös tallenne Pohjois-Savon TE-palveluiden YouTube -kanavalle. Tai soita Villelle!

Hakemukset tulee toimittaa 10.5.2021 klo 9 mennessä sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 355683). Haastattelut tehtävään järjestetään etänä 17.-18.5.2021 klo 15 jälkeen ja niihin kutsutaan erikseen.

Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

http://www.keitele.fi
https://peda.net/id/bfc6e6785cb

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ville Ahonen, 040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Lisätietoja

Keiteleen kunta, Sivistystoimi

.


Osoite: Koulutie 3-4, 72600 Keitele

Suggested jobs