Opintopsykologi (2) - Porin kaupunki

Porissa on 11 koulupsykologi- ja viisi opintopsykologivakanssia. Esi- ja perusopetusikäisiä oppilaita on noin 8500 ja toisen asteen opiskelijoita on noin 3900. Haemme toiselle asteelle kahta opintopsykologia.

Porin kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö vastaa lukioiden, ammattioppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten nuorten, nuorten aikuisten ja perustutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluista. Porissa toimivat toisen asteen opetuksen järjestäjinä Porin lukio ja aikuislukio, WinNova, Seurakuntaopisto ja Luovin erityisammattioppilaitos. Pääosa työstä kohdistuu Porin lukioon ja WinNovan opetusaloille.

Opintopsykologina työskentelet paljon yksilötyössä, mutta opiskelijoiden asioita hoidetaan verkostoissa huoltajien, opetushenkilöstön, opiskeluterveydenhuollon ja muiden yhteistoimijoiden kanssa. Psykologin työhön sisältyvät mm. keskustelukäynnit, psykologin tutkimus- ja arviointityö sekä henkilöstön konsultointi. Oman kiinnostuksesi mukaan voit myös järjestää ryhmämuotoista toimintaa, pitää oppitunteja tai osallistua oppitunteihin ja kouluttaa henkilöstöä. Työtehtäviisi voivat kuulua terapiatyyppiset tukikäynnit ja ryhmämuotoiset ohjaukset.

Opintopsykologin työ on itsenäistä asiantuntijatyötä ja pystyt itse vaikuttamaan työnkuvaasi. Työtäsi voit joustavasti suunnitella lähi- ja etätyöskentelynä. Saat kollegoilta tukea, olemme kehittäneet mallia uusien työntekijöiden perehdytykseen ja mentorointiin. Psykologeille on järjestetty säännöllinen ryhmätyönohjaus ja koulutuksiin osallistumista tuetaan. Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön toisen asteen resurssiin kuuluvat myös seitsemän opintokuraattoria. Kuraattorien ja psykologien työn tukena on yksikön lähiesimies.

Kohtaat päivittäin ison joukon ihmisiä, joten opintopsykologin työssä arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja itseohjautuvaan työhön.

Eduksi luetaan työskentely opiskeluhuollossa tai muu työkokemus psykologina nuorten tai aikuisten parissa. Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys sekä soveltuvuus työhön. Tehtäväkohtainen palkka on 3,706.91 muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.

Hakuaika päättyy 30.9.2021. Haastattelu voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä. Työ alkaa 23.8.2021 tai sopimuksen mukaan.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

OpintopyskologiTiina Kumpulainen p. 044 701 8295
Opintopsykologi Tuija Stenroos p. 044 701 8004
Kasvun ja oppimisen tuen esimies Tero Grönmark p. 044 701 5226, tero.gronmark@pori.fi

Lisätietoja

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 28100 Pori

Rekommenderade jobb