Opiskeluhuollon kuraattori, Luumäki - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Opiskeluhuollon kuraattori, Luumäki

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) hakee koulukuraattorin sijaista opiskeluhuollon palveluihin Luumäen alueelle. Sijaisuus ajoittuu ajalle 15.8.2019 - 12.6.2020.
Tehtäväalue muodostuu Luumäen koulujen lisäksi pienestä Savitaipaleen Heituinlahden koulusta. Kohderyhmänä ovat esi-, perus- sekä lukio-opetus. Oppilasmäärä on noin yhteensä noin 500.

Opiskeluhuollon kuraattorit muodostavat noin 24 kuraattorin ammatillisen ryhmän, jossa osa työskentelee esi- ja perusopetuksen, osa toisen asteen ja eräät molempien edellä mainittujen oppilaiden ja opiskelijoiden parissa. Koulukuraattorin työn tarkoituksena on tukea oppilaan ja opiskelijan opiskelua, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta ja ehkäistä ongelmien syntymistä. Kuraattori toteuttaa opiskeluhuoltotyötä yhdessä muiden opiskeluhuollon työntekijöiden, opetuksen järjestäjän, opiskelijoiden, huoltajien ja muun verkoston kanssa. Koulukuraattorin työnkuvassa keskeistä on moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö sekä yhteisöllinen, ennaltaehkäisevä ja konsultatiivinen työote.

Tehtävää leimaavat vapaus ja itsenäisyys, mutta myös vastuullisuus. Siinä korostuu kyky organisoida omaa toimintaansa kentän vaihtelevien tarpeiden mukaan. Koulumaailman vaatimusten tuntemus sekä kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä verkostomaiseen toimintaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Tarjoamme opiskeluhuollon kuraattoreiden tiimivastaavan ja osaavan työryhmän tuen. Työnohjaus ja koulutusmahdollisuudet on järjestetty.

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§:n mukainen kelpoisuus.

Koulukuraattorin tehtäväkohtainen palkka on 3014,97 e/kk. Valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rekisteriote.

Lisätietoja

http://www.eksote.fi

Riitta Hakoma, perhepalvelujohtaja, puh. 0400 542 668 (19.7. saakka)
Kirsi Leinonen, palvelupäällikkö, puh. 040 573 9680 (ajalla 22.7. - 26.7.)
Laura Saukko, tiimivastaava, puh. 040 196 6033 (alkaen 29.7.)
Timo Suhola, palveluesimies, puh. 040 198 8793 (alkaen 5.8.)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@eksote.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Oppilashuollon palvelut
Osoite: Koulutie 4, 54500 Taavetti

130 000 syytä herätä aamuisin
Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 130 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.
Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

Tutustu työnantajaan