test
Opiskeluhuollon psykologi (hanketyöntekijä) - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Kyseessä on OKM:n avustusrahoitus opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologityön mitoitusta varten. Hanke tähtää oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstömitoituksen tulevien suositusten mukaiseen laajentamiseen ja sen vaatimiin toimenpiteisiin vuosille 2021-2022. Hankkeen aikana tehdään arviota henkilömitoituksen riittävyydestä. Hanke päättyy 31.12.2022.

Hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuen
sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen yhdenvertainen ja yksilöllinen tarpeenmukainen saatavuus. Tasa-arvoisesti saatavilla ja tasalaatuisella opiskeluhuollolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä. Lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistetaan ennaltaehkäisevästi moniammatillisilla ja oikea-aikaisilla opiskeluhuollon psykologipalveluilla.

Hankkeen psykologin tehtävät kohdentuvat 2. asteen opiskeluhuollon palveluihin Eksoten alueelle. Eksoten toisen asteen opiskeluhuollon toimintayksikössä työskentelee terveydenhoitajia, kuraattoreja ja psykologeja. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös opiskeluterveyden lääkäreiden kanssa. Tarjoamme tehtävään osaavan moniammatillisen työyhteisön tuen. Koulutusmahdollisuudet ja työnohjaus on järjestetty.

Toisen asteen psykologin työnkuvassa keskeistä on moniammatillinen tiimi- ja verkostotyö sekä yhteisöllisen, ennaltaehkäisevän ja konsultatiivisen työotteen kehittäminen. Työhön kuuluu nuorten ja aikuisten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvät konsultaatiot ja tutkimukset. Yhteisöllisessä työssä psykologi osallistuu oppilaitoskohtaiseen sekä alueelliseen opiskeluhuollon toimintaan, konsultoi muuta henkilöstöä ja on suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen sekä alueen hyvinvointia edistäviä toimintatapoja. Psykologitiimin jäsenenä sinulla on mahdollisuus olla mukana lasten ja nuorten oppimisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen kehittämistyössä.

Kelpoisuutena tehtävään on laillistetun psykologin pätevyys. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös loppuvaiheen harjoittelun suorittaneet psykologian opiskelijat. Toisen asteen oppilaitosmaailman ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemus sekä kokemus nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Kokemusta opiskeluedellytysten arviointiin liittyvien tutkimusten tekemisestä pidetään suotavana. Hakijalta toivomme hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä sekä valmiutta moniammatilliseen verkostokeskeiseen yhteistyöhön. Työssä suoriutuminen edellyttää itsenäistä työotetta sekä hyvää oman työn organisointikykyä. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa.

Palkka määräytyy SOTE-sopimuksen mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3963.67 €. Tehtävässä on 4 kk koeaika.

Valitun on ennen työsuhteen alkamista toimitettava voimassa oleva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/02) mukainen rekisteriote sekä hyväksyttävä terveydenhoitajantodistus terveydentilastaan. Kelpoisuus ja muut todistukset tarkastamme haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Toimintayksikön esimies vs. Tytti Summanen, puh. 040 6750 392
Yhteydenotot pyydetään ensisijaisesti sähköpostin välityksellä.
etunimi.sukunimi@eksote.fi

Lisätietoja

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Opiskeluhuollon palvelut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, Eksotessa, on alueen erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, vanhusten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut yhdistetty yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Eksote edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Olemme maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000. Toimipisteitä meillä on 100, mm. neuvolatoiminnasta ikääntyneiden asumiseen ja opiskeluterveydenhuollosta laajan päivystyksen sairaalaan. Valinnanvaraa ja osaamista riittää myös niille, jotka etsivät urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia talon sisällä.

Muuttuva maailma ympärillämme on tiivistänyt Eksoten arvomaailman sanoihin; rohkeus, yksinkertaisuus sekä kaiken toiminnan keskiössä olevaan, ihmiseen. Mikäli pystyt samaistumaan arvoihimme sekä työskentelemään niiden mukaisesti, toivotamme sinut tervetulleeksi Saimaan syliin, keskelle elämää ja yhteiskuntaa.


Osoite: Kasarmikatu 9, talli 1, 53900 Lappeenranta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb