Skip to main content
test
Öppen ansökan till tidsbestämda läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet - Åbo stad, Bildningssektorn

Vi behöver vikarier inom den grundläggande utbildningen, i gymnasiet och yrkesutbildningen inom sektorn för fostran och undervisning.
Uppgifterna innefattar undervisning i olika ämnen, undervisning i klass och specialundervisning.

Åbo stads sektor för fostran och undervisning omfattar småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Vid tillsättandet av vikariaten beaktar vi också studerande samt personer med tidigare erfarenhet av utbildningsbranschen.

Kompetenskraven för lärare är fastställda i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/98.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Eventuella frågor besvaras av respektive läroanstalt.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, sektorn för fostran och undervisning, Åbo

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Rekommenderade jobb