Skip to main content
test

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluissa on haettavana

PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEINEN OPPILAANOHJAUKSEN LEHTORIN VIRKA 1.8.2022 alkaen toistaiseksi

Virantoimituspaikka virkasuhteen alkaessa on Kuuhankaveden yhtenäiskoulu ja Hankasalmen lukio.
Koulukeskuksessa on noin 180 yläkoulun oppilasta ja 80 lukion opiskelijaa sekä noin 40 opettajaa ja ohjaajaa.

Haemme opinto-ohjaajaa, joka tuntee ja hallitsee opinto-ohjauksen eri osa-alueet perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Opinto-ohjauksen lehtorin työnkuvaan kuuluu opetusta, henkilökohtaista ohjausta ja pienryhmäohjausta, yhteydenpitoa sidosryhmiin sekä ohjauksen suunnittelua ja kehittämistä. Odotamme valitulta kykyä huomioida erilaiset oppijat ja tukea oppilasta koulunkäynnin ja nuoruusiän pulmissa, opiskelussa sekä auttaa nuoria jatko-opiskelupaikan löytämisessä.

Arvostamme hyvää organisointikykyä, sähköisten oppimisympäristöjen monipuolista hallintaa, valmiutta ohjauksen kehittämiseen sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.
Arvostamme myös oppilaslähtöistä ja innostavaa otetta ohjaukseen, oppilashuoltoon sekä aktiivista ja osallistuvaa työyhteisön jäsenyyttä. Eduksi luetaan myös kokemus opinto-ohjaajan työstä.

Tarjoamme mahdollisuutta kehittää oppilaanohjausta ja opintojen ohjausta yhdessä moniammatillisten toimijoiden kanssa sekä modernin työympäristön.
Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä verkostoitumista eri toimijoiden kanssa. Eduksi luetaan opinto-ohjauksen eettisiin periaatteisiin sitoutuminen ja niiden edistäminen työssä sekä valmiudet erilaisiin kehitystehtäviin osallistumisesta.

Kelpoisuusehto on opetushenkilöstön kelpoisuuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen.
Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES).

Eduksi katsotaan lyhyt videohakemus, jossa kerrot, miksi juuri sinut tulisi valita. Videon enimmäiskesto kaksi minuuttia.
Toimita mahdollinen videohakemus Kuntarekryn hakemuksen liitteenä hakuajan päättymiseen mennessä.

Ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, valitun on esitettävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika virkaan päättyy 24.7.2022 klo 12.00. Hakuaikaa on jatkettu ja aiemmat hakemukset tehtävään huomioidaan valintaa suoritettaessa.
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja: rehtori Terttu Nevalainen p. 014 2671 235 (terttu.nevalainen@hankasalmi.fi), apulaisrehtori Tiina Pellinen p. 014-2671360 (tiina.pellinen@hankasalmi.fi)
tai sivistystoimenjohtaja Eila Laulajainen-Malkki p. 040 5368 453 (eila.laulajainen-malkki@hankasalmi.fi)

Lisätietoja

http://www.hankasalmi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja rehtori Terttu Nevalainen p. 014 2671 235 (terttu.nevalainen@hankasalmi.fi), apulaisrehtori Tiina Pellinen p. 014-2671360 (tiina.pellinen@hankasalmi.fi) tai sivistystoimenjohtaja Eila Laulajainen-Malkki p. 040 5368 453 (eila.laulajainen-malkki@hankasalmi.fi)

Lisätietoja

Hankasalmen kunta

Hankasalmi on 4800 asukkaan Hyvän arjen kunta. Häkärinteet ja Revontuli Golf ovat hienoja esimerkkejä siitä, että kunnasta löytyy aktiviteetteja kaikkina vuoden aikoina. Sijaintimme pääradan ja ysitien varrella luo kuntaamme hyvät liikenneyhteydet junalla ja autolla. Maaseutumainen Hankasalmi on osa kehittyvää ja kasvavaa Jyväskylän kaupunkiseutua. Kunnan palveluksessa on noin 350 henkilöä.


Osoite: Kirkkotie 7, 41520 Hankasalmi

Rekommenderade jobb