Osa-aikainen LTO SIV 102 ja tuntiopettaja SIV 07 - Keiteleen kunta

Nilakan yhtenäiskoulu on inklusiivinen lähikoulu kaikille Keiteleen kunnan lapsille. Haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja haemme joukkoomme uusia asiantuntijoita sekä korvaajia poislähtevien tilalle.

Miksi Sinun kannattaa hakea meille töihin? Koulumme henkilöstön vastauksia löydät täältä https://www.youtube.com/watch?v=7Cv4aviQnLE.

Käytämme ympäröivää luontoa oppimisympäristönä ja siitä on esimerkkinä Metsäeskarimme; katso https://www.youtube.com/watch?v=rTCihlZJHak&feature=youtu.be.

Nilakan yhtenäiskoulussa ja Keiteleen varhaiskasvatuksessa toteutettiin lukuvuoden 2018-2019 mittainen kokeilu, jolla pyrittiin saamaan esiluokkaan kiinteästi toinen opettaja, saamaan esioppilaiden esiopetuksen ulkopuoliselle varhaiskasvatusajalle lastentarhanopettajan palveluja sekä kehittämään 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaihetta. Kokeilu osoitti, että edellä mainitulla mallilla voidaan parantaa lapsen kasvamisen polkua varhaiskasvatuksesta esiopetukseen. Malli niveltyy Esi-alkuopetuksen tiimi ajatteluun, jossa esi-2 lk oppilaan opettaja olisi sama esi- ja alkuopetuksen ajan.

Kokeilussa palkattu lastentarhanopettaja on työskennellyt esiopetuksessa sivutoimisen tuntiopettajana (15 h/vko) sekä esioppilaiden ja 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa osa-aikaisena lastentarhanopettajana (n. 60 %).

Yhdistettyyn tehtävään palkataan henkilö 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Vakanssia täytettäessä edellytämme erityislastentarhanopettajan tai lastentarhanopettajan kelpoisuutta (esiopetus). Palkkaus KVTES (SIV 102) ja OVTES (SIV 07) mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa 3.6.2019 klo 12 mennessä. Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 233748). Haastattelut tehtävään järjestetään 5.-7.6.2019 ja niihin kutsutaan erikseen.

Vakanssia täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Todistukset kelpoisuudesta ja työkokemuksesta sekä henkilöllisyydestä tulee esittää mahdollisessa haastattelutilanteessa. Valitun on ennen valinnan vahvistumista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

HUOM. Keiteleen kunnassa on nyt samaan aikaan haettavana seuraavat toistaiseksi täytettävät vakanssit: Erityisopettaja SIV 15, Luokanopettaja SIV 04, Kirjastonjohtaja SIV 43, Tsemppiohjaaja SIV 50, Tuntiopettaja/KO SIV 30, Tuntiopettaja/KS kovat SIV 32, Osa-aikainen lastentarhanopettaja SIV 102, Lastentarhanopettaja SIV 119, Lastenhoitaja SIV 116, Koulunkäynninohjaaja SIV 36 sekä Kirjastovirkailijan sijaisuus SIV 44.

Läs mer

https://www.keitele.fi/fi/Varhaiskasvatus-ja-koulutus

Sivistysjohtaja Ville Ahonen, 040 761 5120, ville.ahonen@keitele.fi

Keiteleen kunta, Sivistystoimi
Adress: Koulutie 3-4, 72600 Keitele

.

Mer om arbetsgivaren