Osa-aikainen projektikoordinaattori - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Osa-aikainen projektikoordinaattori - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi Lapin koulutuskeskus REDUn palvelukokonaisuuksista. Työelämäpalvelujen toimijat vastaavat oppisopimus- ja koulutussopimustoiminnasta sekä työelämäkumppanuuksien, sidosryhmäyhteistyön ja niihin liittyvien sopimusten koordinoinnista. Työelämäpalveluista käsin koordinoidaan työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa, osallistutaan ennakointityöhön ja vastataan REDU:n maksullisen palvelutoiminnan tarjouslaskennasta.

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalveluissa sekä työelämäpalveluissa ilmoitetaan haettavaksi osa-aikainen PROJEKTIKOORDINAATTORI Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä. Tehtävä alkaa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä päättyy 31.3.2021.

HUOM - tehtävässä on jatkohaku 24.5.2019 saakka. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Osaajia alueelle - monimuotoisia työmarkkinoita kehittämässä hankkeen tavoitteena on aktivoida Kolarin ja Ranuan alueen työttömiä töihin tarjoamalla työllistymisen edellyttämää osaamisen hankkimista omasta kotikunnasta. Työllistymisen edistämiseksi kehitetään erilaisia nopeita työllistymispolkuja, jotta kasvualojen kasvu ei tyrehdy henkilöstöpulaan. Työllistymisen ja osaamisen hankkimisen käytäntöinä hyödynnetään uuden ammatillisen lainsäädännön mukaista koulutuksen tarjontaa, te-hallinnon palveluita, työllistymismahdollisuuksia uusilla tavoilla ja koulutuksen tarjonnan lisäämistä kampusalueiden ulkopuolella (Kolarissa ja Ranualla), mahdollisimman paljon suoraan työpaikalla hankittavaa osaamista.

Työllistyminen edistämiseksi hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään paikallisista ja yksilöllisistä tarpeista lähtien räätälöityjä koulutusratkaisuja, joustavia ja työelämälähtöisiä koulutusväyliä sekä hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotta työnhakijoiden/työttömien/opiskelijoiden/alanvaihtajien osaaminen saadaan mahdollisimman nopeasti elinkeinoelämän käyttöön.

Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluu vastata hankkeen hallinnoinnista ja käytännön toimenpiteiden toteutuksesta yhdessä muiden hanketoimijoiden kanssa. Projektikoordinaattori vastaa hankkeen hallintotehtävien lisäksi hankkeen käytännön toimenpiteiden toteutuksesta em. kuntien työpaikoilla.

Edellytämme:
- Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- Eri työllistymisvaihtoehtojen tuntemusta (palkkatuki, yhteishankinta yms)
- Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tuntemusta
- Kokemusta työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä
- Hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
- Itsenäistä työskentelytaitoa
- Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista
- Hyviä TVT-taitoja
- Matkustusvalmiutta

Arvostamme aikaisempaa kokemusta hankehallinnosta ja lappilaisen yrityskentän tuntemusta.

Tehtävässä on mahdollinen 6 kuukauden koeaika.

Läs mer

http://www.redu.fi

Lisätietoja antaa tiimiesimies, yrityskehittäjä Kari Rekilä, p. 020 798 4193, e-mail etunimi.sukunimi@redu.fi

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut
Adress: Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi

Oppimisen suunnittelu- ja kehittämispalvelut sekä työelämäpalvelut on yksi Lapin koulutuskeskus REDUn palvelukokonaisuuksista.

Mer om arbetsgivaren