test
Osastofarmaseutti (3), kesätyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Oletko kiinnostunut haasteellisesta ja monipuolisesta osastofarmaseutin työstä Oulun yliopistollisessa sairaalassa? Sinulla on mahdollisuus päästä tutustumaan osastofarmasian mielenkiintoiseen ja moniammatillisen yhteistyön maailmaan kesätyön kautta.

Haemme innokkaita ja haasteita pelkäämättömiä henkilöitä osastofarmaseuttien kesäsijaisuuteen (vähintään kolme kesäsijaisuutta).

Osastofarmaseutin työt alkavat sopimuksen mukaan toukokuun aikana ja kestävät noin kolme kuukautta. Osastofarmaseutti toimii osastolla farmaseuttisena asiantuntijana. Hän huolehtii osaston lääkevarastosta, jakaa lääkkeet potilaskohtaisiin annoksiin, saattaa iv-lääkkeet käyttökuntoon sekä antaa osastolla lääkeinformaatiota. Osastofarmaseutin tehtäviin perehdytetään niissä yksiköissä, joissa valittu henkilö työskentelee kesän aikana.

Odotamme sinulta hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, paineensietokykyä ja kiinnostusta farmaseuttisen työn kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena osastofarmaseutin kesäsijaisuuteen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Keväällä 2022 valmistuvat farmaseutit voivat myös hakea tehtävään. Näiltä hakijoilta edellytetään rekisteröitymistä Terhikki-rekisteriin ennen töiden aloittamista.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: proviisori Kaisu Lappalainen, p. 040 1321 961, soittoaika 10.1.2022 klo 14-16 ja proviisori Susanna Pieskä, p. 050 326 8537, soittoajat 5.1.2022 klo 12-14 ja 17.1.2022 klo 12-15
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Sairaanhoidon palvelukeskus, Lääke- ja potilashoidon palvelut, Apteekki

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb