Osastofarmaseutti, apteekki

Haemme
osa-aikaista (50 %) osastofarmaseutin sijaista sairaanhoidon tuen palvelualueelle ajalle 4.1.2021-31.8.2022. Työ voi myös alkaa sopimuksen mukaan. Alkusijoitus sairaala-apteekki. Mahdollisuus suurempaankin työaikaprosenttiin.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä eri ammattiryhmien kesken sekä halua oppia ja kehittää uutta. Arvostamme kokemusta työstä
avoapteekissa ja/tai sairaala-apteekissa.

Osastofarmaseutti kehittää osastojen lääkehoitoa ja -huoltoa yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa sekä osallistuu päivittäisiin lääkehoidon tehtäviin ja potilastyöhön mm. lääkityksen ajantasaistamisen ja tarkistamisen sekä potilasohjauksen merkeissä. Osastofarmaseutti ohjaa osastoja lääkehuollossa, osallistuu lääkehoitosuunnitelmien päivittämiseen sekä osastojen henkilökunnan kouluttamiseen ja perehdyttämiseen lääkehoidon ja -huollon osalta.

Sairaala-apteekki on muuttanut uusiin toimitiloihin vuonna 2017. Olemme ajan hermoilla niin automaation hyödyntämisessä kuin farmaseuttisen asiantuntemuksen tuomisessa osaksi potilastyötä. Sairaalassamme toimii viisi osastofarmaseuttia. Vaasan keskussairaala on keskisuuri, aidosti kaksikielinen sairaala, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää oman farmaseuttien osaamisen lisäksi myös toisen kotimaisen kielen taitoja.

Kelpoisuusvaatimus: laillistettu farmaseutti.
Kielitaitovaatimus: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
(Kelpoisuussääntö: www.vaasankeskussairaala.fi/rekrytointi)

Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen rokotussuoja.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.vaasankeskussairaala.fi

Tutustu työnantajaan

Sairaala-apteekkari Jussi-Pekka Rauha
puh. 06 213 2440
jussi-pekka.rauha@vshp.fi

Vaasan sairaanhoitopiiri
Osoite: Hietalahdenkatu 2-4, 65130 Vaasa

Vaasan keskussairaala tarjoaa laadukasta erikoissairaanhoitoa kahdella kielellä. Lääketieteellinen toimintamme on korkeatasoista, ja sitä leimaa laaja-alainen laatu- ja potilasturvallisuustyö. Tarjoamme 2100 työntekijällemme hyvän työpaikan, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Tervetuloa meille!