Osastonhoitaja - Huittisten kaupunki

Osastonhoitaja

Huittisten kaupungin perhekeskuksessa on haettavana

Määräaikainen osastonhoitajan viransijaisuus ajalle 1.7.2019 - 29.2.2020

Osastonhoitaja toimii avoterveydenhuollon esimiehenä ja vastaa perhekeskuksen päivittäisestä toiminnasta.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto, täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus .

Odotamme sinulta monipuolista ammatillista osaamista, laaja-alaista näkemystä ja kiinnos-tusta kehittää ennaltaehkäiseviä ja matalankynnyksen lapsiperheiden palveluja. Työ edellyttää organisointitaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehitysmyönteistä työotetta.

Sijaisuuteen valitulta edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukainen soveltu-vuus sekä lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote (504/2002)

Palkkaus KVTES:n mukainen. Huittinen on savuton kaupunki.

Lisätietoja toimesta antaa hoitotyön johtaja Susanna Koivunen puh. 044 772 8223

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti Kuntarekry -järjestelmän sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköinen lomake ei ole mahdollista, paperihakemus pyydetään lähettämään osoit-teella: Huittisten kaupunki, Maija Marttila, Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen. Kuoreen merkintä, Hakemus . Mahdolliset paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry -järjestelmään. Aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Hakuaika päättyy 20.6.2019 klo 12.00 mennessä

Tietoa Huittisista www.huittinen.fi

Huittisissa 5.6.2019

Hoitotyön johtaja

Hoitotyön johtaja Susanna Koivunen puh. 044 772 8223

Huittisten kaupunki, Perusturvakeskus
Osoite: Risto Rytin katu 53, 32700 Huittinen

www.huittinen.fi

Tutustu työnantajaan