Osastonhoitaja, Lastenpsykiatrian poliklinikka

Hei sinä hoitotyön johtamisen ammattilainen, nyt sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään ja johtamaan työyksikön hoitotyötä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa on haettavana Lastenpsykiatrian poliklinikalla osastonhoitajan virka.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa 2800 hoitotyön ammattilaisia. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa.

KYSin lastenpsykiatria järjestää erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja Pohjois-Savossa, osastohoidon palveluja koko Itä- ja Keski-Suomessa ja lasten ja nuorten oikeuspsykiatrisia palveluja Itä- ja Keski-Suomessa. Lastenpsykiatrian toimii Alavan sairaalan tiloissa. Lastenpsykiatrian poliklinikka tarjoaa lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa alle 14-vuotiaille lapsille ja heidän perheille. Tutkimuksiin ja hoitoon pääsy edellyttää lääkärin lähetettä, johon sisältyy lapsen psyykkisen voinnin ja lapsen ja perheen toimintakyvyn arviointi. Tutkimus ja hoito toteutetaan moniammatillisissa työryhmissä.

Osastonhoitajan työtehtäviin kuuluu hoitohenkilökunnan henkilöstöhallinnollisena esimiehenä toimiminen, osaamisalueen talouden suunnittelu ja seuranta sekä hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämisen suunnittelu, seuranta ja arviointi. Osastonhoitaja kehittää hoitotyön laatua magneettisairaala-malliin perustuvan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti sekä tukee henkilöstöä lean- ajatteluun ja jatkuvaan kehittämiseen.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn mielenkiintoisessa ja modernissa erikoissairaanhoidon ympäristössä. Perehdytämme sinut tehtäviisi ja meillä pääset hyödyntämään ammattitaitoasi monipuolisesti.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusvaatimuksina tehtävään on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto (maisterin tai kandidaatin tutkinto) tai sosiaali-ja terveysalan johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä kokemus lähijohtamisesta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, organisointikykyä, kehittämisosaamista sekä muutosvalmiutta.

Virkaan valitun henkilön on ennen työsopimuksen tekemistä toimitettava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote (laki 504/2002) sekä esitettävä ennen toimen vastaanottamista työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Tehtävää täytettäessä käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://ww.psshp.fi

Tutustu työnantajaan

Haku tehtävään tapahtuu ensisijaisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta sähköisesti. Lisätietoja antaa ylihoitaja Taina Kalliomäki, p. 044 717 2328

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70029 Kys

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!