Osastonhoitaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Ansök senast  1.7.2024 23:59

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalveluihin haetaan osastonhoitajaa Keskiselle alueelle

Osastonhoitaja työskentelee lähiesihenkilönä ensisijaisesti Kaarinan, Paimion ja Liedon mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Mielenterveys- ja päihdeyksiköissä toteutetaan akuuttia mielenterveystyötä, päihde- ja riippuvuushoitoa ja mielenterveyskuntoutusta. Yksiköissämme työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, psykologeja, psykiatri sekä terveyskeskuslääkäreitä.

Osastonhoitaja toimii lähiesihenkilönä ja vastaa päivittäisjohtamisesta, toiminnan laadusta, kehittämisestä, asiakas- ja työturvallisuudesta ja viestinnästä yhdessä alueen päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikön kanssa. Työ sisältää yhteiskehittämistä sekä omassa organisaatiossa että kansallisissa yhteistyöverkostoissa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointitaitoja, aiempaa kokemusta perustason mielenterveys- ja päihdepalveluista ja muutosjohtamisesta sekä joustavuutta ja innostusta kehittämiseen.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Työ sisältää liikkumista eri yksiköiden välillä, joten ajokortti ja oman auton käyttö on tarpeellista.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Vs. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden päällikkö Suvi Virenius

p. 0401525142, suvi.virenius@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare