Osastonhoitajan virka, Joensuu (id3676)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun sotessa on haettavana 28.10.2020 mennessä OSASTONHOITAJAN virka

Operatiivisessa klinikkaryhmässä on haettavana osastonhoitajan virka.

Sijoituspaikkana on virkasuhteen alussa operatiivisen klinikkaryhmän Korva-nenä-ja kurkkutautien poliklinikka, Kuulokeskus sekä Suu- ja leukasairauksien poliklinikka.

Molemmilla poliklinikoilla hoidetaan oman erikoisalan ajanvaraus- ja virka-ajan päivystyspotilaita. Lisäksi toimintaan kuuluu päiväkirurgista leikkaustoimintaa.

Kuulokeskus vastaa alueemme lasten ja aikuisten kuulontutkimukseen ja kuulonkuntoutukseen liittyvistä palveluista. Tehtäviin kuuluvat eri-ikäisten potilaiden kuulokojesovitukset, apuvälineiden luovutus ja huolto sekä korvakappaleiden valmistus ja huolto. Järjestämme kuulonkuntoutuspotilaille ja heidän omaisilleen ensitietopäiviä.

Molemmille poliklinikoille ja kuulokeskukseen kuuluvat myös hoitotyön eri ammattiryhmien itsenäiset vastaanotot. Polikliininen hoitotyö perustuu potilaan sairauden terveysneuvontaan sekä tutkimuksiin, hoitojen toteuttamiseen ja jatkohoitoon liittyvään yksilölliseen ohjaukseen.

Osastonhoitajan tehtävässä korostuvat moniammatillinen yhteistyö, tavoitteellinen työskentelytapa sekä työyhteisö- ja muutosjohtaminen. Osastonhoitaja vastaa työyksikkönsä hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Ohjausvastuu liittyy myös päivittäisen toiminnan koordinointiin ja ajanvarausprosessien sujumiseen. Tehtävässä painottuvat henkilöstöjohtaminen, osaamisen varmistaminen ja sen kehittäminen. Osastonhoitajalla on perehtymisen ja työn tukena tiivis kollegaverkosto ja ylihoitajayhteistyö.

Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja moniammatillisen yhteistyön taitoja sekä kykyä johtaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Arvostamme kokemusta lähiesimiestehtävistä, perehtyneisyyttä polikliinisiin ja toimenpideyksikkö-prosesseihin sekä aktiivista otetta näyttöön perustuvan toiminnan johtamiseen.

Kelpoisuutena osastonhoitajan virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Lisätietoja antavat ylihoitaja Merja Piiroinen, p.013 330 3708, s-posti merja.piiroinen@siunsote.fi (ei 12-16.10) ja osastonhoitaja Päivi Nyberg, p.013 330 3529, s-posti paivi.nyberg@siunsote.fi (ei 12-16.10)

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Työtehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa.

Virka täytetään 1.1.2021 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Jätä sähköinen hakemus.

Joensuu 7.10.2020

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-3676
  • 7.10.2020 - 28.10.2020 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

ylihoitaja Merja Piiroinen, p.013 330 3708, s-posti merja.piiroinen@siunsote.fi (ei 12-16.10) ja osastonhoitaja Päivi Nyberg, p.013 330 3529, s-posti paivi.nyberg@siunsote.fi (ei 12-16.10)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!