Osastonhoitajan virka, Joensuu (id3938)

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

Siun sotessa on haettavana 31.1.2021 mennessä OSASTONHOITAJAN virka

Palliatiivinen keskus

Osastonhoitajan viran hoitaminen vaatii sitoutumista palliatiiviseen hoito- ja kehittämistyöhön moniammatillisessa, myös teknologiaa hyödyntävässä toimintaympäristössä. Osastonhoitaja johtaa palliatiivista osastoa, kotisairaalaa ja palliatiivista poliklinikkaa, jotka muodostavat Palliatiivisen keskuksen. Odotamme Sinulta asiakaslähtöistä kehittämisotetta ja itsenäiseen työnjohdolliseen päätöksentekoon sitoutumista. Edellytämme kokemusta esimiestyöstä. Vahvat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä taidot toimia esimiestyöryhmän jäsenenä korostuvat.

Osastonhoitajalta edellytetään hallinnollisten tehtävien ohella valmiuksia johtaa henkilöstöä ja kehittää konkreettisesti moniammatillista potilastyötä sekä työyhteisöä. Kokemus palliatiivisesta työstä katsotaan eduksi. Lisäksi viran hoito edellyttää hoidon palvelurakenteen tuntemusta.

Työtilat ovat uudet, Siilaisen sairaalan toimitilat on käyttöönotettu 2018. Työaikamuoto on yleistyöaika.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§: mukainen laillistus sekä lupa toimia terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä ylempi korkeakoulututkinto.

Virka täytetään 22.3.2021 tai sopimuksen mukaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta. Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus valintapäätöksessä todetun määräajan puitteissa.

Lisätietoja tehtävästä antaa ylihoitaja Mari Hirvonen mari.hirvonen@siunsote.fi puh. 013 330 6083

Tehtävää haetaan sähköisesti.

Joensuussa 28.12.2020 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-3938
  • 28.12.2020 - 31.1.2021 23:59
  • JoensuuPohjois-Karjala

ylihoitaja Mari Hirvonen mari.hirvonen@siunsote.fi puh. 013 330 6083

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!