Osastonhoitajan vuorotteluvapaan sijaisuus

Meillä on haettavana OSASTONHOITAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISUUS, iäkkäiden palveluihin ajalle 17.02.2021- - 15.08.2021.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimis-tossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai vuorotteluva-paasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Osastonhoitaja toimii Tyrnävän kunnan kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksikön esimiehenä sekä työ sisältää sairaanhoitajan työtä tehostetussa palveluasumisyksikössä. Yksikössä on 21 asukaspaikkaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetyn laillistetun sairaanhoitajan pätevyys. Luemme eduksi johtamisosaami-sen, esim. hallinnollisen koulutuksen (YAMK/yliopisto).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelun 03HOI030 mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan 3 kk koeaikaa.

Toivomme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut tiimipelaaja. Arvostamme kokemusta iäkkäiden hoitotyöstä. Työssä tar-vitaan hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijoilta odotetaan aitoa kiin-nostusta iäkkäiden hoitotyöhön, ja sitoutumista sijaisuuden hoitamiseen. Työ on päivätyötä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakuaika päättyy 17.01.2021.

Lisätietoja antaa: palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 -664 6474, sähköposti etu-nimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 -664 6474, sähköposti etu-nimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Tyrnävän kunta
Osoite: Muhostie 4, 91800 Tyrnävä

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!