Skip to main content
test
Osastonlääkäri, Lääkäripooli - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Osastonlääkärin tehtävät sairaalapalvelujen vuodeosastoilla ja mahdollisesti polikliniisessa työssä.

Hyvinvointialueella Turun sairaalapalvelut tulevat sijoittumaan medisiiniselle toimialueelle geriatrian vastuualueena. Tarjoamme iäkkäiden monisairaiden potilaiden erikoissairaanhoidosta ja sairaalakuntouksesta moniammatillisessa tiimissä toimimisesta kiinnostuneelle erikoislääkärille monipuolisia mahdollisuuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla lääketieteen erikoisalalla.

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen suoja.

Eduksi luetaan geriatrian tai sisätautien erikoislääkärin pätevyys.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rea Mäkelä, rea.makela@turku.fi, p. 040 149 4601
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus, Terveyspalvelut, Sairaalapalvelut, Sairaalan yhteiset toiminnot, Lääkäripooli

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Turku, 20100 Turku

Rekommenderade jobb