Osastonlääkäri, osasto M2

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan Psykiatrian toimialueen Mielialahäiriöiden vastuualueella osastolla M2 on haettavana osastonlääkärin virka.

Mielialahäiriövastuualueen vuodeosastotoiminta keskittyy Turkuun ja Halikkoon. Halikossa sijaitseva mielialahäiriöosasto M2 on akuutti suljettu osasto, jossa on 22 sairaansijaa. Osastotoiminta tukee mielialahäiriövastuualueen avohoitoa. Osastolla työskentelee osastonlääkärin lisäksi erikoistuva lääkäri ja osastonylilääkäri. Työ on lääkärivetoista moniammatillista tiimityötä ja potilashoidon lisäksi on mahdollisuus osallistua kehittämistoimintaan. Työ on monipuolista, työilmapiiri on yksikössä hyvä ja kouluttautumista tuetaan. Päivystäminen on vapaaehtoista.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Mikäli virkaan ei ole kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita, voidaan määräajaksi palkata sijainen.

Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Viran täytössä noudatamme neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue, T9M Mielialahäiriöt
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • VSSHP-01-406-20
  • Sopimuksen mukaan
  • Lääkärien virkaehtosopimus
  • 3.9.2020 - 12.10.2020 14:00
  • LääkäritTerveydenhuoltoalaSaloVarsinais-Suomi

Lisätietoja tehtävästä antavat vastuualuejohtaja Monika Meimer, p. 050 593 6454, monika.meimer@tyks.fi ja osastonylilääkäri Jenni Terho, p. 050 339 6811, jenni.terho@tyks.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue, T9M Mielialahäiriöt
Osoite: Märyntie 1, 25250 Märynummi

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!