Osastonlääkäri, psykiatria - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Osastonlääkäri, psykiatria - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialueen mielialahäiriöiden vastuualueella on haettavana osastonlääkärin virka.

Mielialahäiriöosasto M2 Halikon sairaalassa on akuutti suljettu osasto, joka tukee erityisesti mielialahäiriövastuualueen prosesseista kaksisuuntaisen mielialahäiriön, masennuksen ja yleistyneen ahdistuneisuuden sekä foobisen ahdistuneisuuden ja pakko-oireiden häiriön prosesseja. Mielialahäiriövastuualueen vuodeosastotoiminta kehittyi vuoden 2019 alussa siten, että vuodeosastotoiminta keskittyy jatkossa Turkuun ja Saloon. Mielialahäiriöosaston M2 sairaansijamäärä muuttui Halikon sairaalassa tämän muutoksen myötä 22 paikkaan.

Osastonlääkäri on keskeisessä roolissa mielialahäiriöosaston M2 potilashoidon järjestämisessä. Osastolla työskentelee osastonlääkärin lisäksi erikoistuva lääkäri sekä osittain myös osastonylilääkäri. Osastonlääkärin tehtäviin kuuluu erikoistuvan lääkärin ohjaamista.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Läs mer

http://www.vsshp.fi

Lisätietoja antaa osastonylilääkäri Jenni Terho, p. 050 339 6811, jenni.terho@tyks.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Adress: Märyntie 1, 25250 Märynummi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) työskentelee noin 8000 henkilöä. Tarjoamme terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä hyvät edellytykset työn tekemiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Toimintamme keskiössä on potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva kehitys. Tule mukaan kokemaan osaamisen iloa arvokkaassa työssämme!
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren