Osastonylilääkäri, Lasten ja nuorten osasto

Kuopion yliopistollisen sairaalan Lasten ja nuorten osaamiskeskuksessa on haettavana osastonylilääkärin virka.

Lasten ja nuorten osaamiskeskus edistää lasten ja nuorten terveyttä järjestämällä lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian ja kliinisen genetiikan erikoissairaanhoidon palveluja riittävästi, laadukkaasti ja kilpailukykyisesti koko erikoissairaanhoidon vastuualueelle.

Osastonylilääkäri toimii lasten ja nuorten osaston vastaavana lääkärinä. Yksikkö toimi päivystys- ja infektio-osastona sekä lasten yleissisätautien tutkimus- ja hoito-osastona. Osastonylilääkäri johtaa päivittäistä toimintaa ja vastaa sen taloudesta sekä toiminnallisesta tuloksesta. Lisäksi hän kehittää yksikön toimintaa ja asiakaslähtöisiä hoito- ja/tai palveluprosesseja. Tehtävään kuuluu myös terveystieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen. Osastonylilääkärin työhön sisältyvät myös muut esimiehen hänelle määräämät tehtävät.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Kelpoisuusvaatimuksina osastonylilääkärin virkaan ovat terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Osastonylilääkärillä tulee olla yliopiston toteama dosentin pätevyys, erikoislääkärin tutkinto lastentautien erikoisalalla, viran hoitoon soveltuva erityispätevyys sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskentelyyn moniammatillisessa tiimissä.

Virkaan valitun on toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisteriote (laki 504/2002) ennen valintapäätöksen vahvistamista. Palkkaus määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Virkaa täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Potilaiden turvallisen ja korkeatasoisen hoidon eteen työskentelee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa noin 4500 eri alojen ammattilaista. KYSiä on luonnehdittu sopivan kokoiseksi sairaalaksi. Kohtaamme potilaan inhimillisesti ja samalla potilas saa kansainvälisesti korkeatasoista hoitoa. Toimintaamme ohjaa asiakaslupaus - Inhimillisesti parasta hoitoa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/lastentautien-palvelut

Tutustu työnantajaan

Kiinnostuitko? Lähetä meille lyhyt esittely itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antaa palvelukeskusjohtaja Marjo Kervinen, puh. 044 717 4231, marjo.kervinen(at)kuh.fi sekä osaamiskeskusjohtaja Pekka Riikonen, puh. 044 717 2392, pekka.riikonen(at)kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Suggested jobs