Osastonylilääkäri, psykiatria - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Osastonylilääkäri, psykiatria - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian toimialueen mielialahäiriöiden vastuualueella Salon mielialahäiriötyöryhmässä on haettavana osastonylilääkärin virka.

Osastonylilääkärin tehtäviin kuuluu mielialahäiriövastuualueen Salo-Loimaa avohoitoalueen kahden työryhmän toiminnan johtaminen, kehittäminen ja koordinointi.

Johdettavat mielialahäiriötyöryhmät sijaitsevat Salossa ja Loimaalla.

Mielialahäiriövastuualueella on meneillään aktiivinen kehittämistyö. Vastuualueen toiminta on tarkoitus jakaa viiteen eri prosessiin, joita ovat mielialahäiriöiden diagnostiikka ja konsultointi, masennus ja yleistynyt ahdistuneisuus, foobiset ahdistuneisuushäiriöt ja pakko-oireinen häiriö, tyypin II kaksisuuntainen mielialahäiriö ja tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus ja kompleksiset traumat.

Osastonylilääkärin tehtäviin voidaan erikseen sovitulla tavalla liittää jonkin prosessin vastuulääkärin tehtävät. Osastonylilääkärin työpanos tulee olemaan keskeinen vastuualueen kehittämistoiminnassa.

Salo-Loimaa avohoitoalueella työskentelee osastonylilääkärin lisäksi kaksi erikoislääkäriä sekä moniammatillinen tiimi. Osastonylilääkäri toimii alueensa lääkäreiden ja akateemisen tutkimushenkilöstön lähiesimiehenä. Osastonylilääkäri tekee suoraa kliinistä työtä jollakin alueen mielialahäiriötyöryhmistä virkaan valitun kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä.

Soveltuva johtamiskoulutus tai kokemus hallinnollisista tehtävistä katsotaan eduksi.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Läs mer

http://www.vsshp.fi

Vastuualuejohtaja Monika Meimer, p. 050 593 6454, monika.meimer@tyks.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue
Adress: Vilhonkatu 17, 24240 Salo

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) työskentelee noin 8000 henkilöä. Tarjoamme terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä hyvät edellytykset työn tekemiselle ja ammattitaidon kehittämiselle. Toimintamme keskiössä on potilaslähtöisyys, yhdenvertaisuus, hyvinvoiva henkilöstö ja jatkuva kehitys. Tule mukaan kokemaan osaamisen iloa arvokkaassa työssämme!
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren